Aksyon-Militar Ginlunsar sang LPC-NPA

,

Natigayon ang madinalag-on nga aksyon-militar pinaagi sa mga isganan nga pulang hangaway sang Leonardo Panaligan Command – New People’s Army (LPC – NPA). Ini ang sabat sang NPA sa grabe nga pagpanghalit sang mga tropa militar sa idalum sang 62nd Infantry Battalion Philippine Army (IBPA), Philippine National Police kag mga malain nga elemento nga naka-epekto sa panginabuhian sang mga pumuluyo sa sentral nga bahin sang Negros.

Hulyo 21, 2021, alas 10: 00 sang aga ginharass sang mga pulang hangaway ang Sandayao CAA Detatchment nga napahamtang sa Brgy. Sandayao, Guihulngan City, Negros Oriental. Sa diin, supog ang mga elemento sang CAFGU kag mga regular nga katapo sang 62nd IB sa pagpangharas sa mga sibilyan tubtob sa pilit nga pagpasurender, pagpamahug, kag pagpamatay sa mga ginasuspekan nga tigsuporta kag ginadudahan nga mga katapo sang NPA.

Subongman ang pagsilot-patay kay Erning Gabatan nga isa ka malain nga elemento sang So. Binil-ewan, Brgy. Calupaan sang Guihulngan, sadtong Hulyo 10, alas 4:00 sang hapon. Si Gabatan ang ginpamatbatan sang silot nga kamatayon bangud sa kaso nga iyang ginapangatubang sa korte sang pumuluyo nga pagsunog sa eskwelahan nga elementarya sa Binil-ewan, pagsunog sa balay tubtob naugdaw o arson, pagpanulis, Double Murder, pagpangharas, pagpanghalit sa mga kasapatan sang iya mga kaingod balay.

Sa pihak nga bahin, mabaskog man nga ginakondenar sang LPC-NPA ang pagpangharas sa mga sibilyan sang mga teroristang katapo sang 62nd IB kag 16th Scout Ranger Company nga nag-operate sa sakop sang Brgy. Banwage, Guihulngan sadtong alas 11 sa ika-15 sang Hulyo. Gin-istraping kag ginhaboyan sang granada kag naglupok ini sa puluy-an ni Alo Lojanio nga residente sang So. Kapudlusan sang amo nga barangay.

Sa lima ka tuig nga pagpangko sa poder sang Rehimeng US- Duterte, nangin “inutil” ini sa pagsabat sa nagalala nga krisis sang kapigaduhon sang malapad nga pumuluyo sa pungsod Pilipinas. Imbes, tiraniya ang ginpalapnag sini sa bilog katawhan pinaagi sang paglunsar sang todo-gyera batok sa Droga, gyera kontra-terorismo, kag gyera kontra- COVID 19 nga nagresulta lamang sang dalagkong korapsyon sa pundo reaksyunaryong ahensya sang gubyerno kag mga politico, ekstra-hudisyal nga pagpamatay ilabi na sa mga sibilyan, “red-tagging”, kag narcolisting para pahipuson ang mga kasumpong sini kag mga kritiko.

Gane, sa palaabuton kag katapusan nga SONA (State of the Nation Address) ni Duterte dapat sug-alawon sang pag-isa sang pumuluyo tanda sang malaparan nga pagpamatok bangud pipila na ka SONA ang nag-agi puro lamang pagpanginto, pagpatalang, kag kabutigan ang lauman nga nalab-ot sang iya administrasyon.

Ang pag-angkon sa matuod nga kalinong kag kauswagan pinaagi lamang sa paglunsar sang makatarunganon sang gyera nga amo ang pagtib-ong sang armado nga paghimakas

Aksyon-Militar Ginlunsar sang LPC-NPA