Amnestiyang alok ng rehimeng US-Marcos Jr., hungkag at isang malaking kalokohan


Isang malaking kalokohan ang ipinamamaraling amnestiya ng pasistang rehimeng US-Marcos Jr para umano sa rebolusyonaryong pwersa. Tulad ng lokalisadong usapang pangkapayapaan at iba pang mapanlinlang na iskema, buong tibay na itinatakwil ng rebolusyonaryong kilusan sa Kabikulan ang naturang pakana.

Una sa lahat, wala itong ibang layunin kundi patindihin pa ang hungkag na kampanyang pagpapasuko. Isang pasistang kampanyang larawan ng tahasang paglabag ng reaksyunaryong gubyerno sa karapatang tao at internasyunal na makataong batas. Libu-libong sibilyang Bikolanong walang kaugnayan sa rebolusyonaryong kilusan at ni wala namang pormal na nakasampang kaso ang arbitraryong ‘pinasuko’ ng militar at pulis.

Sa pinakahuling datos ng 9^(th) IDPA, aabot na umano sa 3,000 ang ‘sumurender’ na Bikolanong sumusuporta sa CPP-NPA-NDF. Kalakhan sa kanila ay mga ordinaryong magsasaka, mangingisda at maralita sa kanayunan. Ito ay malalang paglabag sa probisyon ng internasyunal na makataong batas na nagbabawal sa pamumwersa sa mga sibilyang palitan ang kanilang paniniwala. Ang mga indibidwal at komunidad na biktima ng sapilitang pagpapasuko ay sumasailalim sa sistematiko at walang patumanggang karahasan at pang-aabuso ng militar at pulis.

Ikalawa, patibong at panlilinlang lamang ito ng estadong patuloy na tumutugis, humuhuli, nagkukulong at pumapatay ng sinumang mabalingan at naisin nito – may krimen man o wala, bata at matanda. Dapat tandaang kaliwa’t kanan pa rin ang iligal na detensyon, pang-aaresto at pagsasampa ng mga hinabing kaso. Sa Bikol, aabot pa rin sa 44 ang bilanggong pulitikal sa ilalim ng rehimeng US-Marcos. Karamihan sa kanila ay mga progresibo at lider-masa na walang ibang krimen kundi ang pag-eehersisyo ng kanilang karapatang magpahayag at manawagan para sa kanilang mga demokratikong interes. Liban pa rito ang panibagong 41 indibidwal na sinampahan ng gawa-gawang kaso mula Hunyo 2022 hanggang kasalukuyan. Kabilang sa naturan ang tatlong senior citizen na inaakusahang ‘tagasuporta’ ng NPA.

Sa katunayan, kahit ang mga nauna na nilang pinilit na ‘sumuko’ ay hindi nakaligtas sa panunugis ng estado. Sa loob lamang ng isang taon, hindi bababa sa 10 surenderi ang inaresto ng 9^(th) IDPA at PNP Region 5 kahit matapos nilang pumaloob sa ECLIP.

Sa huli, ang amnestiyang alok ng rehimeng US-Marcos Jr. ay isa lamang sa napakahabang listahan ng mga desperadong pakana ng bulok na estado upang pigilan ang nananatiling matatag at naglalagablab na demokratikong rebolusyong bayan sa rehiyon at buong bansa. At tulad din ng mga nauna na nilang pakulo, tiyak na itatakwil at bibiguin ito ng rebolusyonaryong kilusan at sambayanang Pilipino.

Amnestiyang alok ng rehimeng US-Marcos Jr., hungkag at isang malaking kalokohan