Bukas na liham para sa mga karaniwang pulis at militar

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Para sa mga karaniwang pulis at militar,

Nitong mga nagdaang buwan, sunud-sunod ang inyong pagkatalo laban sa mga yunit ng NPA sa Bikol. Sa loob ng limang atake ng NPA, lima rin ang napatay at mas marami pa ang nasugatan sa hanay ninyo. Bumubula na nga ang bibig ng mga bossing ninyo sa galit dahil hindi nila mapagtakpan ang mga pagkatalo ninyo sa field. Partida pa iyan, sabi nila wala nang NPA sa Bikol at buong bansa. Ilan nga ‘yung sabi ninyo dito sa rehiyon noong nakaraan, pito na lang, pilay pa ang isa? Ang kaso lang, ‘di ba’t si Duterte na rin nga mismo ang umaming natapos na lang ang termino niya pero bigo pa rin siyang ubusin ang mga rebolusyonaryo? Mapapakamot ka na lang talaga sa ulo, ano?

Pero, alam ninyo, nalulungkot din kaming may napapaslang sa inyong hanay laluna yaong mga tulad ninyong mula lang din naman sa uring anakpawis. Hindi dapat kayo ang nagbabayad sa gerang nagsisilbi lang naman para sa ikayayaman pang lalo at ikabubundat ng mga dati nang lumuluwa ang mata sa kayamanan at kabusugan. Bakit kayo ang pinag-ooperasyon, pinapapasok sa mga sonang gerilya at pinaghahanap ng mga NPA? Kayo ang napapalaban, nasusugatan, namamatay. Bakit hindi sina Major at General ang mag-RCSP? Bakit hindi sina Marcos ang mag-SACLEO? Tutal sila lang naman ang nakikinabang.

Magkaiba ang dangal at obligasyon. Hindi porke’t sumusunod kayo sa atas ng inyong mga upisyales ay marangal na ang inyong trabaho. Lalo pa’t alam na alam ninyo rin namang mas madalas sa hindi, ang iniaatas sa inyo ay atakehin ang mga kapwa ninyo maralita. Maski nga kabaro ninyo hindi sinasanto ng karahasan ninyo. Tanda ninyo pa naman si Patrolman Jaypee ‘di ba? Nitong nakaraang buwan pa lang – namatay sa panonortyur ng sarili ninyong mga katrabaho. Kaya masisisi ninyo ba ang kapwa ninyo mahirap kung tumangan tuloy sila ng armas at sumapi sa NPA? Kayo ba naman ang abusuhin at patayan ng mahal sa buhay nang walang kalaban-laban, ‘di ba?

Napakalaki ng pagkakaiba ng panig ng NPA sa panig ng AFP-PNP-CAFGU. Kahit ano pa ang sabihin ng mga Sir ninyo, pumapatay kayo ng mga sibilyan – mga lola at lolo, nanay, tatay, mga bata at sanggol. Gumagamit kayo ng dahas para manakot at magpasunod. Kami, gumamit man ng armas, hindi para manakit kundi dahil gusto naming tapusin na ang pang-aapi sa ating maliliit. Gusto namin ng isang lipunang tayo naman ang makikinabang. Handa kaming mamatay para sa dakilang layuning ito. Eh kayo? Sigurado ba kayong handa kayong mamatay para manatiling mayaman ang mga boss ninyo? Para makapaglakwatsa pa si Marcos kasama ang asawa’t anak niya sa ibang bansa gamit ang pera nating mahihirap? Para tuloy ang ligaya ng mga kurakot at walang pakialam sa masa? Para lang ba sa ganyan ninyo sasayangin ang mga buhay ninyo?

Isipin ninyo ang inyong mga pamilya. Sayang naman ang oras na kapiling ninyo sana sila na inuubos ninyo lang sa paglaban sa gerang hindi ninyo naman gera. Kinukumbinsi namin kayo dahil tiyak nang lalo pang iigting ang digma. Tungkulin namin sa masang pinagsisilbihan naming magsagawa ng mga taktikal na opensiba at hindi iyan mapipigilan. Kung iyan ay habang nag-ooperasyon kayo sa mga baryo at bundok, habang nagsasagawa ng RCSP, habang nagpapahinga sa inyong mga istasyon, habang nagmomotor-motor – hindi ninyo alam.

Kaya nga, habang maaga pa, nais namin kayong kumbinsihing iwan na ang inyong mga tsapa. Tiyak namang hindi kayo poprotektahan ng inyong mga upisyales na ni hindi nga tumatapak sa field kasama ninyo. Kayo lang naman ang nasasayang ang buhay at binabala sa kanyon para sa wala. Sa huli, ang mga pamilyang naiwan ninyo lang ang kawawa.

Hindi rin naman uubrang pumatay na lang kayo nang pumatay ng masa para hindi sila mag-NPA, lalong lolobo ang bilang ng isinusuka kayo at lalo lang darami ang sasampi sa amin niyan. Hindi pa ba kayo natuto sa nangyari noong batas militar? Mula sa 60 NPA at 34 riple noong dekada ‘70, naging 25,000 NPA pagkatapos ng People Power I. Anong nangyari? Tinarget at pinagpapatay ninyo ang mga sibilyan, eh. Natural lang na lumaban tuloy sila kaysa naman mamatay nang walang laban.

Kaya bago pang may mabalitaan na naman kayong panibagong opensiba ng NPA o bago pa ang yunit ninyo naman ang mapasubo sa labanan habang nasa sakyada kayo, umalis na kayo dyan. Hindi pa huli ang lahat.

Bukas na liham para sa mga karaniwang pulis at militar