Bukas na mensahe kay Mayor Romeo Gordola ng Bulan

Hindi katanggap-tanggap ang iyong mga aksyon o kawalan ng aksyon sa harap ng walang pakundangang pandarahas at panggigipit ng 22nd IBPA at iba pang pwersang militar at pulis sa mga taga-Bulan.

Makalipas ang halos isang taon, ni ha, ni ho ay wala kang itinugon sa daing ng mga naulila ng limang magsasakang minasaker ng mga buhong na sundalo at pulis sa Barangay Dolos noong Mayo 8, 2020. Nagbingi-bingihan ka sa mga reklamo ng mga residente ng iba’t ibang barangay na hinalughugan ng bahay, sinaktan at pinagbantaan ng mga pasista laluna mula nang pumakat ang mga CSP team ng 22nd IB noong Hulyo 2020. Nagbulag-bulagan ka lang nang patayin ng death squad ng 2nd PMFC ang sibilyang si Felix Chico, na empleyado pa man din ng munisipyo ng Bulan, noong Marso 3, 2020. Napakarami pang krimen ng mga armadong pwersa ng estado laban sa mga taga-Bulan ang tila hindi mo man lamang napapansin.

Habang manhid ka sa mga hinaing ng mga tao, tila ganadung-ganado ka naman sa pagiging facilitator ng sapilitang “pagpapasurender” na ginagawa ng AFP at PNP laban sa mga sibilyang pinagbibintangang kaanib ng rebolusyonaryong kilusan.

Hindi na kukulangin sa dalawampung sibilyan ang ipinasubo mo sa pasistang programang E-CLIP ng NTF-ELCAC. Ngayong araw lang, isa na namang batch ng mga sibilyang walang kalaban-laban ang pinupwersa ng 22nd IB, sa tulong mo, na “makipag-usap” sa kanila. Alam na alam na ng maraming taga-Bulan ang pinatutunguhan ng gayong mga “pakikipag-usap” sa militar: pipilitin silang ituro ang mga kaanak nilang pinagbibintangang NPA, pasusumpain sila sa kung anu-anong kalokohang walang ligal na batayan, at idaragdag ang pangalan nila sa listahan ng mga umano’y rebel returnee.

Ano ba talaga ang plano mo, Mayor? Naghahanap ng masusulingan ang mga nasasakupan mo pero bakit lalo mo pa yata silang isinusubo sa bunganga ng buwaya? Hindi ganito ang natatandaan nilang ipinangako mo noong kumakandidato ka pa lamang sa pagkaalkalde. Ikaw naman ay parang walang anumang natatandaan.

Naghihintay ng sagot ang mga taga-Bulan, Mayor Gordola. Sa malao’t sa madali, magpapasya silang singilin ka. Oras na magkagayon, makakaasa ang lahat na titindig kami sa panig nila.

Bukas na mensahe kay Mayor Romeo Gordola ng Bulan