CAA Detatchment Ginharass sang LPC-NPA

,

Ginlunsar sang mga isganan nga pulang hangaway sang Leonardo Panaligan Command- New People’s Army (LPC-NPA) ang pagharass sa Guba CAA Detatchment sadtong Setyembre 8, alas 2:30 sang hapon sa Brgy. Guba sakop sang Valle Hermoso, Negros Oriental. Resulta, 1 patay sa pasistang militar sandig sa saksi nga mga residente malapit sa nasambit nga kampo militar.

Sabat ini sa demanda sang mga pumuluyo sa mga pagpanghalit sang mga elemento sang CAA sa idalom sang pagpamuno sang 62nd IBPA sa diin nagbayolar ini sa tawhanon nga kinamatarong sang mga sibilyan, nagapalapta sang mga sayop nga impormasyon o tigpatalang, puguso nga nagapangrekrut sang mga pamatan-on sa pag-intra sa CAFGU pinaagi sa pagpamahug kag red-tagging, pagpangumbinsi tubtob sa pilit nga pagsurender sang mga mangunguma sa kabukiran kag pagpamatay.

Subongman, ginakondenar man sang LPC-NPA ang mga paglapak sang mga tawhanong kinamatarong sang mga pumuluyo sa lapnagon nga operasyon militar sa sakop sang Central Negros ilabi na ang illegal nga pag-aresto kagapon Setyembre 14, 2021 sang mga katapo sang Special Action Forces (SAF-PNP) kag 62nd IB kay Toto Moreno, soltero kag residente sang So. Uyangan, Brgy. Budlasan, Canlaon City.

Nangin madata kag sobra na ang kapintas sang kapit-tuko sa poder nga pasistang rehimeng US-China-Duterte sa pagpang-ipit sa demokratikong kinamatarong sang mga pumulyo kaupod ang iya nga mga ido-ido nga katapo sang mga teroristang AFP kag PNP.

Imbes nga sabton kag hatagan sang mabug-at nga pagtamod ang pag-away sang pandemya nga COVID-19, libre nga mass-testing kag pagpabakuna. “Militaristang lock-down” ang nangin sabat para kontrolon ang aktibidad sang mga pumuluyo kag bulsahon ang dalagko nga pundo nga natalana para sa pag-atipan sang Ikaayong lawas sang bilog nga pumuluyo sa diin nagresulta ini sang lapnagon nga gutom, kawad-on sang trabaho kag paglapta sang bayrus.

Pasabton si Duterte sa iyang krimen kag kapabayaan sa malapad nga katawhan. Makighiusa kag manindugan para tapuson ang nagaluntad nga kurakot kag traidor nga rehimen.

CAA Detatchment Ginharass sang LPC-NPA