Dalawang taon ng Bloody Sunday: Kamtin ang hustisya sa pamamagitan ng rebolusyon!

Ngayong ikalawang taon ng Bloody Sunday, muli nating binabalikan ang madugong sinapit ng mga aktibistang pinaslang at inaresto sa gawa-gawang mga kaso. Isang patikim ng Batas Militar ng tiranikong Rodrigo Duterte ang Bloody Sunday Massacre.

Sa pamamagitan ng COPLAN-ASVAL, naglungsad ng mga sabayang operasyon sa rehiyon ng Timog Katagalugan ang Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) madaling araw ng Marso 7 taong 2021. Brutal na pinagpapatay ang siyam na aktibista habang pito ang inaresto sa mga gawa-gawang kaso.

Isa sa mga pinatay ay si Emmanuel “Ka Manny” Asuncion. Isang kinikilalang prominenteng lider-manggagawa at dating secretary-general ng Bagong Alyansang Makabayan – Cavite. Unang pinuntahan at hinalughog ang kanyang bahay sa Rosario. Nang hindi matagpuan sa tahanan ay dumiretso sa opisina ng Worker’s Assistance Center (WAC) ang mga pulis. Sa kanyang kwarto ay walong beses siyang pinagbabaril.

Pilit din ang pambabaluktot ng kapulisan sa tunay na kronolohiya ng operasyon sa pamamagitan ng naratibong “nanlaban” umano si Manny Asuncion. Sa kabilang banda ay malinaw na ipinapakita sa isang CHR Investigation Report na walang nangyaring panlalaban. Brutal at walang-awang pinagpapatay ang lider-aktibista.

Higit pang ikinadismaya at ikinagalit ng pamilya at kasamahan ni Manny Asuncion ang inilabas na resolusyon ng Department of Justice (DOJ) nitong Enero 16, 2023. Nilalaman nito ang “no probable cause” na resolusyon sa murder complaint ni Liezel Asuncion, asawa ni Manny, laban 17 pulis na kasangkot sa pagpatay. Inabsweltuhan at malayang nakakalakad ang mga pulis, na kumitil sa buhay ni Manny Asuncion habang tuloy ang pagdadalamhati ng pamilya.

Dapat managot ang massacre king na si Rodrigo Duterte at ang lahat ng mga sundalo’t pulis, na kasangkot sa operasyon. Nararapat lang rin na panagutin ang rehimeng US-Marcos-Duterte bilang numero-unong tagapagtanggol ng mga krimen ni Rodrigo Duterte laban sa imbestigasyon ng International Criminal Court (CC).

Labas sa apat na sulok ng korte at ligal na pakikibaka, makakamit ang tunay na hustisya sa pamamagitan ng rebolusyon. Ito ang natatanging makapangyarihang sandata ng masang-anakpawis laban sa lahat ng porma ng pang-aapi at pagsasamantala. Habang pinaiigting ang pasismo ng estado ay nagsusumiklab ang walang humpay na pagsulong ng armadong pakikibaka sa kanayunan. Nakatitiyak ang pananagot ng mga pasimuno sa pagpaslang sa mga karaniwang mamamayan ng ating lipunan.

Tinatawagan namin ang buong sambayanan na ipagtanggol ang kanilang karapatan at magsilbi sa rebolusyong Pilipino. Buong-tapang at buong-lakas na labanan ang inutil na rehimeng US- Marcos-Duterte! Isulong ang demokratikong rebolusyong bayan! Sumampa sa Bagong Hukbong Bayan!

Hustisya para sa mga biktima ng Bloody Sunday!

Mabuhay ang sambayanang nakikibaka!

Dalawang taon ng Bloody Sunday: Kamtin ang hustisya sa pamamagitan ng rebolusyon!