Archive of NDF-Cavite

Wakasan ang Brutal na Operation Kagaar laban sa Mamamayang Indian! Isulong ang Digmang Bayan sa Pilipinas at India!
June 17, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Cavite | Simeon Magdiwang | Spokesperson |

Sa mga nakalipas na buwan, pinaigting ng pasistang rehimeng Modi ang kanilang gerang panunupil at kampanyang kontra-insurhensya laban sa isinusulong na armadong pakikibaka sa India na pinamumunuan ng Communist Party of India (Maoist). Mula Enero, ipinatupad ng reaksyunaryong estado ng India ang kampanyang Operation Kagaar na kabahagi sa mas masaklaw na kampanyang Operation SAMADHAN-Prahar na […]

Demolisyon at Pagpapalayas sa mga Maralita at Mangingisda ang Hatid ng Proyektong LRT Line-1 Cavite Extension
June 10, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Cavite | Simeon Magdiwang | Spokesperson |

Mala-bulldozer kung kumilos ang mga malalaking debeloper sa dami at lawak ng masasagasaan na mga komunidad sa pagtatayo ng mga proyektong imprastraktura nito sa probinsya ng Cavite. Isa rito ang tinatayong Light Rail Transit Line-1 Cavite Extension o LRT-1 Cavite Extension na isang proyektong ekstensyon ng Light Rail Manila Corporation (LRMC). Sa proyektong ito, tatayuan […]

Pagpupugay sa ika-55 na anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan! Kabataan, isulong ang digmang bayan!
March 29, 2024 | Kabataang Makabayan-Cavite (Balangay Cristina Catalla) | Marjorie Topacio | Spokesperson |

Taas kamong pagbati ang ihinahandog ng Kabataang Makabayan-Balangay Cristina Catalla sa Bagong Hukbong Bayan sa ika-55 na anibersaryo nito! Sa loob ng 55 taon, puspusang naglingkod at isinulong nito ang interes ng mamamayang Pilipino, sa gabay ng Partido ay buong tapang itong lumaban sa pang-aapi at pagsasamantala ng lokal na naghaharing uri at imperyalistang US, […]

Ipagbunyi ang ika-55 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan! Itaguyod ang kilusang pagwawasto at itulak sa mas mataas na antas ang ating rebolusyonaryong pakikibaka!
March 29, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Cavite | Simeon Magdiwang | Spokesperson |

Sa araw na ito, mainit nating salubungin at gunitain ang ika-55 anibersayo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). Ipinapaabot ng National Democratic Front-Cavite at ng lahat ng rebolusyonaryong pwersa sa lalawigan ang pinakamataas na pagpupugay at pulang pagsaludo sa lahat ng pulang kumander, pulang mandirigma at milisya na nag-aalay ng kanilang buhay para sa […]

Planado at Sistematisado ang sunod-sunod na Sunog na Sumiklab sa Lalawigan ng Cavite
February 22, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Cavite | Simeon Magdiwang | Spokesperson |

Mistula naging ‘fire capital’ ang lalawigan ng Cavite dahil sa dami ng naitatalang sunog nitong mga nakaraang linggo. Malaking bilang ng mga nasunugan ay matatagpuan sa syudad ng Bacoor na sinundan sa Imus at Kawit. Sa loob ng dalawang linggo, daan-daang pamilya at indibidwal na ang nawalan ng kanilang panirahan. Kasabay ng pagkawala ng kanilang […]

Gunitain ang kadakilaan ni Kasamang Jose Maria Sison!
December 20, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Cavite | Simeon Magdiwang | Spokesperson |

Ang National Democratic Front-Cavite at lahat ng rebolusyonaryong mamamayan sa lalawigan ng Cavite ay nagpupugay sa pinakamataas na pamamaraan kay Kasamang Jose Maria Sison sa komemorasyon ng unang anibersaryo ng kanyang pagkamatay. Namartir si Ka Joma sa edad na 83 noong Disyembre 16, 2022 dahil sa malubhang karamdaman. Dambuhalang inspirasyon ang hinuhugot ng mamamayan sa […]

Paninindak at sarbeylans ng AFP-PNP sa mga aktibista sa lalawigan ng Cavite, nagpapatuloy!
November 27, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Cavite | Simeon Magdiwang | Spokesperson |

Mariing kinukundena ng National Democratic Front of the Philippines-Cavite (NDFP-Cavite) ang nagpapatuloy na paninindak at sarbeylans ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa mga aktibista ng mga progresibong organisasyon sa lalawigan ng Cavite. Nitong buwan ng Nobyembre ay sunod-sunod ang mga ulat ng sarbeylans, profiling at paninindak ng AFP-PNP. Nobyembre 15, […]

Dalawang taon ng Bloody Sunday: Kamtin ang hustisya sa pamamagitan ng rebolusyon!
March 07, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Cavite | Simeon Magdiwang | Spokesperson |

Ngayong ikalawang taon ng Bloody Sunday, muli nating binabalikan ang madugong sinapit ng mga aktibistang pinaslang at inaresto sa gawa-gawang mga kaso. Isang patikim ng Batas Militar ng tiranikong Rodrigo Duterte ang Bloody Sunday Massacre. Sa pamamagitan ng COPLAN-ASVAL, naglungsad ng mga sabayang operasyon sa rehiyon ng Timog Katagalugan ang Armed Forces of the Philippines […]

Kabataan, isulong ang digmang bayan! Sampa na sa New People's Army!
March 31, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Cavite (Balangay Cristina Catalla) | Marjorie Topacio | Spokesperson |

Ipinapaabot ng probinsyal na balangay sa Cavite ng Kabataang Makabayan, Balangay Cristina Catalla ang pinakamataas nitong pagpupugay sa lahat ng mga Pulang mandirigma, milisyang bayan, yunit pandepensa sa sarili at iba pang mga komponente ng Bagong Hukbong Bayan sa ‘Timog Katagalugan at sa buong bansa. Pinatunayan lamang ng anibersaryo ng BHB na patuloy na sinusuportahan […]

Determinado ang rebolusyonaryong kilusan: magtatagumpay ang Demokratikong Rebolusyong Bayan! Lalaya ang sambayanan!
December 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Cavite |

Sa okasyon ng ika-53 anibersaryo ng dakila’t natatanging partido ng mamayan, ang Partido Komunista ng Pilipinas. Sa pagdiriwang ng ika-53 taon ng Partido Komunista ng Pilipinas ay buong-pusong pinapaabot ng lahat ng mga kasapi ng mga rebolusyonaryong organisasyong masa at mga kaibigan ang aming pagbati. Pinagpupugayan ng National Democratic Front of the Philippines – Cavite […]