Demokrasya nagalambo sa NPA

Read in: English

Aron paghatag rason sa ilang dakong pangwarta nga iskema sa peke nga pagpasurender, ang mga binaryan nga tigpangdaut sa 11th IB karong bag-o naghimo sa kataw-anan nga estorya kabahin sa giingong pagpangyatak sa katungod sa mga pulang manggugubat sa giingong despotiko nga mga kumander sa NPA ug kadre sa Partido.

Usa kini ka walay ulaw nga bakak ug usa ka desperado nga buhat aron tabunan ang ilang pagpangawkaw sa pundo sa E-CLIP. Sa Hulyo-Agusto lamang, dul-an sa 3 ka milyon ang nabulsa sa mga kumander sa 11th IB gikan sa sobra 40 ka peke nga surrenderees sa Southeast Negros.

Nagtunhay ug nagalambo ang demokrasya sa nataran sa ekonomiya, pulitika ug militar sulod sa NPA.

Ang mga opisyal ug sundalo sa Pulang Kasundaluhan kolektibong nag-inambitay sa bisan unsang rasyon ug suplay nga anaa. Nagtunhay ang usa ka makiangayon nga sistema sa pagbahin-bahin. Walay ispesyal nga pabor ug benepisyo sa bisan unsang porma ang gihatag alang sa mga opisyal. Apan gihatagan sa tukmang konsiderasyon ang kahimtang sa panglawas ug mga partikular nga panginahanglan sa matag kauban. Ang libro sa pinansya abli nga makita.sa tanan ug matuki.

Ang NPA nagpraktis sa pagsaway ug pagsaway sa kaugalingon aron pagtul-id sa sayop ug pagpalambo sa demokratikong estilo sa pagtrabaho. Ang mga sundalo makasaway sa ilang opisyal. Makasalmot sila mga panaghisgot ug tigom. Ang mga opisyal wala nagmonopolyo sa tanan trabaho ug matag pulang manggugubat aktibong nagtampo sa pagpatuman aa tahas/misyon nga gisangon.

Sa natad sa mga taktika ug pamaagi sa pag-atake ug pagbuntog sa kaaway, ang mga opisyal ug sundalo kolektibong maghisgot niini sa mga tigom ug sesyon sa pagtuon.

Usa ka paagi sa pagpakabuhi sulod sa NPA ang demokrasya. Samtang sulod sa reaksyunaryong kasundalohan sama sa 11th IB, ang mga opisyal ang magbuot sa tanan ug ang papel sa mga ordinaryong sundalo mao ang pagsunod lamang. Dili siya bisan kanus-a makasaway sa iyang mga opisyal. Subay sa gipatin-aw sa panultihong “motuman usa sa dili pa moreklamo”, walay demokrasya sulod sa AFP.###

Demokrasya nagalambo sa NPA