Hugot nga kondenahon ang pagpalingkawas ni Duterte kang Pemberton ug ang iyang pagkalunod-patay nga papet sa imperyalistang US

,

Read in: English

Ang Kabataang Makabayan (KM) – Southeast Negros nakigduyog sa katawhang Pilipino sa pagkondena sa pinaka-ulahing akto sa pagtraydor ni Duterte – ang iyang pagpalingkawas sa kombiktadong Amerikanong sundalo nga si Pemberton.

Samtang ang liboon ka kabus nga Pilipino nga mas gaan ug gamay ang giatubang nga kaso kaysa kang Pemberton padayong natanggong sa prisohan samtang naghulat sa langay nga proseso sa pagtaral sa korte.

Sobra 700 ka mga binilanggong pulitikal nga ang uban kanila mga tigulang ug masakiton ang pagdayong gidetinir pinaagi sa mga hinimo-himong kaso.

Bugtong “krimen” nila ang pagbarug ug pagpakigbisog batok sa nagpadayon nga neokolonyal nga paghari sa imperyalismong US sa nasud, sa pyudal pagpanglupig ug pagpahimulos ug pasismo sa estado.

Usa ka lunod-patay nga papet sa imperyalismong US si Duterte. Gipatuman sa iyang rehimen ang mga neoliberal nga palisiya sa imperyalismo nga dugang nagpagrabe sa pagka-atrasado, agraryan ug pre-industriyal sa ekonomiya.

Kadungan niini, ang pagsabwag sa dayag na terorismo sa iyang civil-military junta ngadto sa katawhan pinaagi sa iyang uhaw sa dugo nga makinarya sa pagpamatay ug paglapas sa tawhanong katungod nga NTF-ELCAC.

Ang pagpalingkawas kang Pemberton usa lang sa hataas nga listahan sa pagbudhi ni Duterte sa nasud. Usa ka hinanali nga pangihanglan karon ang pagpalagpot sa iyang teroristang rehimen. Aron kini makab-ot gikinahanglan ang solido ug halapad nga panaghiusa sa katawhan ug sa tanang mga demokratikong pwersa ug ang paglunsad sa mga militanteng pakigbisog nga mopungkay sa bul-og sa pag-alsa sa katawhan nga mobanlas ug motapos sa iyang rehimen.

Ang KM-Southeast Negros tibuok-kusog nga maningkamot nga makatampo sa pagkab-ot sa maong katuyoan pinaagi sa walay kaluya nga papukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa kabatan-onan ug katawhan dili lang para sa pagpalagpot sa teroristang rehimeng US-Duterte kundili alang sa pagpaabante sa armadong pakigbisog diha sa pursigo nga pagkampanya sa han-ay sa kabatan-onan nga mosalmot sa armadong pakigbisog ug mosampa sa NPA. ###

Hugot nga kondenahon ang pagpalingkawas ni Duterte kang Pemberton ug ang iyang pagkalunod-patay nga papet sa imperyalistang US