Hustisya para kay Manny Asuncion at sa lahat ng biktima ng Bloody Sunday! Kondenahin at singilin ang krimen ng rehimeng US-Marcos-Duterte!

Mariing kinukundena ng Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU-NDF-ST) ang rehimeng US-Marcos-Duterte at ang protektor ng mga kriminal na kalihim ng Department of Justice (DOJ) na si Crispin Remulla sa pagmaniubra para iabswelto ang mga pulis na pumatay kay Manny Asuncion.

Nakapagngingitngit sa galit ang inilabas na desisyon ng Panel of Prosecutor ng DOJ na sina JOMILA MAY B. FUGABAN, ROAN G. PARROCHA, MOISES YÃO ACAYAN, OLIVIA L. LARGE TORREVILLAS na inaprubahan ng Prosecutor General ng DOJ na si BENEDICTO MALCONTENTO na nag-aabswelto sa mga pumatay kay Manny Asuncion.

Kabilang sa mga inabsweltong mamamatay tao ay sina PLT ELBERT M. SANTOS, PLT SHAY JED SAPITULA, PSMS HECTOR R. CARDINALES, PMSGT ARIEL P. DELA CRUZ, PSSG JOEMARK SAJUL, PCPL ERNIE A. AMBUYOC, PCCPL MARK JOHN A. DEFIESTA, PCPL ARJAY GARCIA, PCPL CAIDAR DIMACANGUN, PCPL BRYAN SANCHEZ, PCPL ERICSON LUCIDO, PAT JAYSON MAALA, PAT JUANITO PLITE, PAT JONATHAN TATEL, PAT PRINCE BENJAMIN TORRES, PAT JAIME TURINGAN, at PAT REY PJ DACARA LOPERA.

Kagaya ng ginawang maniubra ng DOJ para pawalang sala ang anak ni Remulla na nahulihan ng iligal na droga, nagtulong-tulong ang PNP at ang mismong DOJ sa pagmaniubra sa kaso ng pagpaslang kay Manny Asunsion. Kinitil ng PNP ang kaisa-isang buhay ni Manny Asuncion habang pinatay naman ng DOJ ang katotohanan at hustisyang dapat na makamit ng pamilya ni Ka Manny.

Naghuhumiyaw ang katotohanan na maanomalya, punong-puno ng iregularidad at butas-butas ang nasabing operasyon ng mga berdugong militar at PNP noong Bloody Sunday, Marso 7, 2021. Maliban pa sa minanupaktura ang apat na search warrant na inilabas nina Manila RTC First Vice Executive Judge Jose Lorenzo Dela Rosa of Manila RTC Branch 4. Tila hindi nag-iwan ng anumang butas ang PNP upang paslangin si Ka Manny dahil ang apat na warrant ay ginamit para lusubin at halughugin ang kanilang bahay sa Rosario at ang opisina niya sa Dasmariñas.

Pinagkakait ng estado ng hustisya ang mga biktima ng masaker. Patuloy na nakakulong ang mga iligal na inaresto habang sadyang pinatatagal ang proseso ng paglilitis sa kanila kagaya ng sa kaso ni Steve Mendoza na hindi nausad ang kaso dahil sa kawalan ng piskal sa nasabing korte na may hurisdiksyon sa kanyang kaso.

Kasuklam-suklam din ang maruming taktika na ginagawa ng mga pulis at militar na tinataniman ng mga gawa-gawang ebidensya ang mga target nilang aktibista gaya ng baril, bala, at mga subersibong dokumento para matiyak ang patunay sa kanilang kathang-kwento na “nanlaban kaya binaril”. Ito ang nangyari kay Asuncion na may hawak di-umano na pistolang kalibre 45 noong kanilang binaril.

Sinasadyang taniman ng pampasabog gaya ng granada at mga baril ang kanilang target gaya ng ginawa sa Paralegal at Vice President ng pederasyong OLALIA na si Steve Mendoza at Arnedo Lagunias ng Alyansa ng mga Manggagawa sa Enklabo na hanggang ngayon parehong ay nakakulong pa.

Magdadalawang taon na matapos maganap ang karumaldumal na Bloody Sunday, wala pa ring signipikanteng pag-abante para resolbahin ang mga pamamaslang. At ang masakit pa nito, bukod sa makupad ay lantaran ang ginagawang maniubra para iabswelto ang mga salarin.

Habang hindi nakakamit ng mga biktima ng Bloody Sunday ang katarungan, patuloy na nagpipyesta ang mga kriminal na kinabibilangan ng tambalang PNP CALABARZON, 2ID-PA at ng berdugong NTF-ELCAC na siyang nagsagawa sa joint operation ng PNP at AFP na tinagurian nilang COPLAN ASVAL.

Patunay ito na walang maaasahang hustisya ang mga katulad ni Manny Asuncion at lahat ng biktima ng pamamaslang sa ilalim ng estado ng mga malalaking kumprador at panginoong maylupa na kinakatawan ng mga naghaharing rehimen sa bansa. Hindi totoong nakapiring at walang kinikilingan ang burges na hustisya. Ang mga marahas ng instrumento ng estadong ito—armadong pwersa, hukuman, batas, ehekutibo at lehislatibo—ay laban sa mamamayan at pinakikilos upang apihin, pagsamantalahan at supilin sila para panatilihin ang paghahari ng local na naghaharing-uri at ng kanilang burukratang ahente sa reaksyunaryong estado.

Itinuro ng nangyaring pagbasura ng DOJ sa kaso ng pagpaslang kay Manny Asuncion ng mga elemento ng pulisya na upang magkamit ng hustisya ang lahat ng biktima ng pamamaslang at inhustisya, kailangang lumaban sa rebolusyonaryong paraan ang masang api’t pinagsasamantalahan. Kailangan nilang humawak ng armas at patuloy na palakasin ang pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan upang radikal na baguhin sa lipunang bulok na pinaghaharian ng mga pasista at gahamang naghaharing uri. Tanging sa rebolusyonaryong landas makakamit ng aping mamamayan ang hustisya at katarungang panlipunan.

Buong puso at mahigpit na makikipagtulungan ang rebolusyunaryong kilusang manggagawa sa lahat ng pamilya ng mga biktima ng karumal-dumal na krimen upang maparusahan sa balangkas ng rebolusyunaryong hustisya ang rehimeng US-Marcos-Duterte, berdugong NTF-ELCAC at mga kasapakat nilang patuloy na pumapaslang sa mga aktibista, organisador at lider manggagawa.

Kaalinsabay nito, nananawagan ang RCTU-NDF-ST sa nakikibakang mamamayan na patuloy na itaas ang alerto at kahandaan sa paglaban sa pagpapatindi ng panunupil ng pasista-teroristang rehimeng US-Marcos-Duterte. Kailangan na patuloy na palakasin ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) at ang isinusulong nitong Armadong Pakikibaka sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsapi at paglahok ng mga rebolusyonaryong manggagawa at mga biktima ng panunupil ng estado sa armadong pakikibaka.

KATARUNGAN KAY MANNY ASUNCION AT SA MGA PINASLANG NOONG BLOODY SUNDAY!

PALAYAIN ANG MGA ILIGAL NA INARESTONG LIDER MASA NOONG MARSO 7 AT IBA PANG BILANGGONG PULITIKAL!

ISULONG ANG DEMOKRATIKONG REBOLUSYONG BAYAN!

Hustisya para kay Manny Asuncion at sa lahat ng biktima ng Bloody Sunday! Kondenahin at singilin ang krimen ng rehimeng US-Marcos-Duterte!