Ilantad ang paghuhugas-kamay ng 5th ID kasunod ng aerial bombing sa Peñablanca, Cagayan!

Malakas ang loob ng 502nd Infantry Brigade, 5th Infantry Divisision, Tactical Operations Group-2 (TOG2-PAF), at Task Force Tala na walang-patumanggang bombahin ang komunidad ng Lapi, Peñablanca ngunit bahag naman ang buntot nito na panindigan at akuin ang pananagutan sa idinulot nitong matinding takot at trauma sa mga mamamayan. Ngayong nagisa sila sa sarili nilang mantika, itinatanggi na nila ang teroristang lagim.

Sa ginagawa nitong pambabaluktot sa tunay na nangyari—na nagpakawala ang kanilang mga attack helicopter at fighter jet ng tatlo hanggang 10 bomba, na sinundan ng istraping ng .50 caliber machine gun, batay sa mga nakasaksi at panimulang ulat—lalo lamang nilang dinudungisan ang malaon nang maduming reputasyon ng AFP bilang mga tagapaglako ng saywar at disimpormasyon, at lalong namumulat ang mamamayan sa kabulukan ng AFP.

Dahil sa lawak ng saklaw ng pinsala at pagkundena mula sa mga residente, ipokritong isinisisi nito ang nangyaring pagsabog sa diumano’y mga “improvised explosive device (EID) ng BHB.” Kaugnay nito, inililinaw at pinabubulaan ng BHB-Cagayan ang gayong paratang. Ang mga testimonya, bidyo at larawan ang magpapawalang-saysay sa mga hungkag na akusasyong ito ng 5th ID.

Umaga pa lamang ng Mayo 9, namataan na ang paglipad ng dalawang attack helicopter sa bahagi ng Peñablanca at nagtuluy-tuloy hanggang gabi, hanggang sa ginimbal ng kakaibang tunog ang mga residente ng Tuguegarao City at Peñablanca dahil sa sobrang babang paglipad ng fighter jet. Walang kung anu-ano’y sinundan ito ng magkakasunod at malalakas na pagsabog na yumanig sa mga kalapit na bayan bandang alas-2 hanggang alas-3 ng madaling araw. Narinig at naramdam ito maging sa mga bayan ng Baggao, Enrile at Amulung batay na rin sa salaysalay ng mga residente.

Bumuhos ang mga paglalahad ng takot at pangamba sa social media, na noong una nga’y inakalang bahagi ng Balikatan exercises. Alas-7 na ng umaga ng kinumpirma ng militar sa pamamagitan ng Facebook post ng Radyo Pilipinas Tuguegarao, na sila ang nasa likod ng teroristang pambobomba mula sa ere. Batay sa naman Facebook post ng lokal na pamahalaang bayan ng Peñablanca, kinumpirma mismo ng punong barangay ng Lapi “na narinig nila ang mga sasakyang panghimpapawid kasabay ng mga pagsabog at putukan sa bulubunduking bahagi ng barangay noong madaling araw na nagdulot ng pangamba sa mga residente.” May mga kalakip itong larawan sa lugar ngunit agad ding tinanggal sa post. Dagdag pa, may mga residente nang lumikas at nagtungo sa mga kamag-anak at sa mga kalapit na baryo.

Dapat na singilin at panagutin ang 5th ID sa pamumununo ni MGen Audrey Pasia, BGen Eugene Mata ng 502nd IBde, Col Glenn Piquero, Group Commander ng TOG2-PAF at ang buong Northern Luzon Command (NolCom) sa isa na namang insidente ng paglabag sa internasyunal na makataong batas (IHL). Malinaw na isinasaad sa Geneva Conventions ang pangangalaga sa kaligtasan sa mga sibilyan at sa mga hindi tuwirang kalahok sa digma, sa proseso at kondukta ng paglulunsad nito. Ang pambobomba mula sa himpapawid ay malinaw na paglabag sa panuntunang ito dahil hindi nito napag-iiba ang mga sibilyan sa mga kombatant. Labis-labis din ang paggamit ng pwersa (disproportionate use of force) laban sa sinasabing “tira-tira at walang kakayahang lumaban” ngunit sa aktwal ay pangunahing tumartarget sa mga sibilyang komunidad at sakahan.

Dapat na buklurin ang pinakamalawak na nagkakaisang prente upang labanan ang mga indiscriminate bombing na inilulunsad ng pasistang AFP. Hinihimok ng buong rebolusyonaryong pwersa sa Cagayan ang mga tagapagtanggol sa karapatang-tao, taong-simbahan, makakalikasan, midya at iba pang mga indibidwal at organisasyon na maglunsad ng imbestigasyon at fact-finding mission sa mga lugar na apektado. Kasabay nito ay dapat na paalingawngawin ang pagkundena at paglalantad sa aerial bombing ng 5th ID na nagsapanganib sa buhay at kabuhayan ng mga Cagayano. Ito na ang pangwalong kaso ng terorismo mula sa himpapawid ng 5th ID sa prubinsya lamang ng Cagayan sa ilalim ng rehimeng US-Marcos Jr. Dapat na batikusin ang 5th ID sa paglulustay nito sa buwis ng mamamayan para sa mga bomba at bala, na dapat sana’y inilalaan para sa kagalingang masa at mga serbisyong panlipunan. Habang pinapatay sa gutom at pagdarahop ang mga Cagayano dahil sa matinding epekto ng El Niño at kriminal na kapabayaan ng estado, ngayon ay literal naman silang pinapatay ng teroristang lagim ng AFP.

Ilantad ang paghuhugas-kamay ng 5th ID kasunod ng aerial bombing sa Peñablanca, Cagayan!