Archive of NDF-Cagayan Valley

Delubyo sa mamamayan at kalikasan ang Philippine Mining Act!
March 03, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Cagayan Valley | NDF-Cagayan | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Cagayan |

Ngayong araw, ika-29 taon na mula nang ipinatupad ang Philippine Mining Act of 1995 o RA 7942. Labag man sa reaksyunaryong konstitusyon 1987 ang 100% dayuhang pagmamay-ari, ito ang naging tiket ng mga dayuhan at lokal na negosyante sa pagmimima upang lubos na sinirain ang kalikasan, dambungin at gahasain ang mga likas na yaman, palayasin […]

Patibkeren ti kolektibo a pigsa ti masa! Gubat ti umili, saan a chacha!
February 25, 2024 | NDF-Cagayan Valley | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Cagayan Valley |

Makaapleng ti tagari ken rinnikiar iti agturturay a dasig kanaig iti panaginnagaw iti bileg ken poder, kasta met ti panangbaliw iti reaksyonaryo a konstitusyon (charter change wenno chacha) iti linged ti ubbaw a People’s Initiative tapno ikkan ti dakdakkel a wayawaya dagiti ganggannaet a negosyante a naan-anay a maakses ken matagikua dagiti nainsigudan a kinabakang, […]

Tinik sa daan ng tunay, makatarungan, pangmatagalang pangkapayaan si Sara Duterte
December 04, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Cagayan Valley | Salvador del Pueblo | Spokesperson |

Hindi na nakakagulat ang naging reaksyon ni Sara Duterte mula sa “kalaban ng kapayapaan ang mga kumukwestyon sa confidential and intelligence fund” at ngayon ay “deal with the devil” ang pagpirma ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP) sa Oslo Joint Declaration, ang intensyon ng dalawang panig […]

Lumaban para sa tunay na demokrasya at kalayaan! Kabataan, tahakin ang landas ng armadong paglaban!
November 30, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Cagayan Valley | Kabataang Makabayan-Cagayan Valley |

Sa okasyong ito ng ika-59 anibersaryo ng pagkakatatag ng Kabataang Makabayan (KM), kasabay ang ika-160 taon ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio, bayani at supremo ng Katipunan na nakibaka para sa pambansang paglaya laban sa kolonyalistang Espanyol, marapat lamang na gunitain ang makasaysayang araw na ito na puno ng militansya at pagsasabuhay sa diwa, mga […]

Justice for Cristina Miguel!
November 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Cagayan Valley | Salvador del Pueblo | Spokesperson |

The whole revolutionary forces, peasant masses and all friends and allies of the revolutionary movement in Cagayan Valley are enraged of the repressive state that imprisoned Cristina Miguel until her death. Miguel is better known by the masses as Comrade Asad or Comrade Sig. Because of old age, she has been suffering from health conditions […]

Hustisya para kay Cristina Miguel!
November 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Cagayan Valley | Salvador del Pueblo | Spokesperson |

Napopoot ang buong rebolusyonaryong pwersa, ang masang magsasaka at lahat ng mga kaibigan at alyado ng rebolusyonaryong kilusan sa Cagayan Valley sa mapaniil na estadong nagpiit hanggang mamamatay sa bilangguan si Kasamang Cristina Miguel o mas kilala ng masa bilang Ka Asad o Ka Sig. Dahil sa katandaan, may iniinda na siyang mga karamdaman tulad […]

51 tawen a pananglagip iti Martial Law: Deka-dekada a panagtutuok dagiti biktima babaen iti panagturay manen ti Marcos
September 21, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Cagayan Valley | NDF-Cagayan | Celia Corpuz | Spokesperson |

Kalpasan a mapatakyas ti pamilya Marcos sadiay Malacañang ken panagleppas ti martial law nga inyetnag idi Setyembre 21, 1972 ti rehimen US-Marcos Sr, tinawen a mairusrussuat ti pananglagip iti kalilideman a paset ti pakasaritaan ti pagilian tapno singiren ti pamilya Marcos ken irupir ti hustisya para kadagiti rinibu a biktima ti pammapatay, panagdukot, iligal a […]

‘Walang tulong mula sa US, EDCA’ – Gov. Mamba
July 27, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Cagayan Valley | NDF-Cagayan | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Cagayan |

Nalunod at tinangay na ng rumaragasang tubig-baha ang pangako ng gubyerno at EDCA na “disaster relief missions at humanitarian assistance.” Apat na araw na mula nang unang tumama sa kalupaan ng Cagayan ang super bagyong Egay, nakalabas na ito ng PAR at may nagbabadya na namang sama ng panahon ngunit sa kasamaang-palad, “Walang tulong mula […]

Itaguyod ang rebolusyong agraryo! Isulong ang demokratikong rebolusyong bayan!
July 23, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Cagayan Valley | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Cagayan Valley |

Opisyal na Pahayag ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid – Cagayan Valley sa RA 11953 o New Agrarian Emancipation Act at ikalawang SONA ng rehimeng US-Marcos II

Panganganyon sa Cagayan: Test fire ng Balikatan 2023, opening salvo ng EDCA
July 05, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Cagayan Valley | NDF-Cagayan | Celia Corpuz | Spokesperson |

  24 Mayo 2023 | Niyanig ng malalakas na pagsabog ang mga residente ng Sta. Teresita at Buguey matapos magpalawala ng kanyon ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa kasagsagan ng Balikatan 2023 sa prubinsya ng Cagayan, gabi ng Abril 22 at Mayo 3. Taliwas ito sa pahayag ng AFP at mga lokal na […]