Archive of Celia Corpuz | Spokesperson

51 tawen a pananglagip iti Martial Law: Deka-dekada a panagtutuok dagiti biktima babaen iti panagturay manen ti Marcos
September 21, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Cagayan Valley | NDF-Cagayan | Celia Corpuz | Spokesperson |

Kalpasan a mapatakyas ti pamilya Marcos sadiay Malacañang ken panagleppas ti martial law nga inyetnag idi Setyembre 21, 1972 ti rehimen US-Marcos Sr, tinawen a mairusrussuat ti pananglagip iti kalilideman a paset ti pakasaritaan ti pagilian tapno singiren ti pamilya Marcos ken irupir ti hustisya para kadagiti rinibu a biktima ti pammapatay, panagdukot, iligal a […]

Panganganyon sa Cagayan: Test fire ng Balikatan 2023, opening salvo ng EDCA
July 05, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Cagayan Valley | NDF-Cagayan | Celia Corpuz | Spokesperson |

  24 Mayo 2023 | Niyanig ng malalakas na pagsabog ang mga residente ng Sta. Teresita at Buguey matapos magpalawala ng kanyon ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa kasagsagan ng Balikatan 2023 sa prubinsya ng Cagayan, gabi ng Abril 22 at Mayo 3. Taliwas ito sa pahayag ng AFP at mga lokal na […]

Bigong ‘pag-ubos at pagdurog’ sa NPA, ibinabaling sa desperadong paghuhukay sa mga martir
July 05, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Cagayan Valley | NDF-Cagayan | Celia Corpuz | Spokesperson |

Sukdulang kinukundena ng National Democratic Front-Cagayan (NDF-Cagayan) ang paglapastangan ng kasundaluhan ng 77th Infantry Battalion Philippine Army na pinamumunuan ni Lt. Col. Magtangol Panopio, sa isa na namang kaso ng paghuhukay sa mga labi ng bayani at martir ng Bagong Hukbong Bayan. Tahasang paglabag sa internasyunal na makataong batas ang paggamit sa bangkay o mga […]

Kondenahin ang terorismo mula sa himpapawid ng 5IDPA sa Hacienda Intal, Baggao
February 04, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Cagayan Valley | NDF-Cagayan | Celia Corpuz | Spokesperson |

Tinotoo ng AFP ang matagal na nilang pagbabanta na bobombahin ang Arimit matapos itong maghulog ng apat na bomba, magpaulan ng rockets at walang-habas na nagmasinggan sa mga upland farm ng Arimit at Erya gamit ang attack helicopters na Sikorsky S70i Black Hawk at Agusta Westland 1129 ATAK. Sukdulang kinukondena ng National Democratic Front – […]

US bases, not welcome in Cagayan!
December 02, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Cagayan | Celia Corpuz | Spokesperson |

In light of the impending transformation of existing Philippine military bases in Cagayan into US stations, there is no other path to take for the Cagayano people but to fight and staunchly defend our sovereign rights against the trampling of imperialist US. Under the implementation of the Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) signed during the […]

Pagharang sa FFM sa Gonzaga, lantarang pagkakait sa katotohanan sa likod ng pambobomba sa mga magsasaka
April 05, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Cagayan Valley | NDF-Cagayan | Celia Corpuz | Spokesperson |

Nangangatog sa takot sina Major Gen. Laurence Mina at Brigadier Gen. Steve Crespillo na masiwalat ang katotohanang pitong sibilyan ang nasawi matapos walang-patumanggang bombahin ng 5th Infantry Division Philippine Army at Philippine Air Force ang kabundukang bahagi ng Sityo Bagsang, Sta. Clara, Gonzaga noong Enero 29. Bigo ang 5IDPA sa pakanang palitawing fake news ang […]

Ubos-kayang ilantad at labanan ang Cagayan River Restoration Project ng sabwatang Duterte-Mamba-China!
December 28, 2021 | NDF-Cagayan | Celia Corpuz | Spokesperson |

Pinakamahabang ilog sa buong Pilipinas, hindi maitatangging napakayaman ng Ilog Cagayan sa likas na rekurso partikular ang mga may komersyal na halaga tulad ng buhangin, graba, ginto, at magnetite o black sand. Sa bahaging saklaw ng Cagayan, matatagpuan ang 986,067 kubiko-metro ng buhangin at graba sa lawak na 107 ektarya, at 420 metriko-tonelada ng ginto […]

Labanan ang mapandambong at pag-aari-ng-Tsinang offshore black sand mining sa Cagayan! 
December 27, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Cagayan Valley | NDF-Cagayan | Celia Corpuz | Spokesperson |

Sa kailaliman ng malawak na karagatan sa hilaga ng Cagayan matatagpuan ang napakayamang reserba ng magnetite o black sand. Hindi lamang bakal ang kaya nitong patibayin kundi pati na rin ang mga haligi at pundasyon ng ating mga pambansang industriya. Sa kabila nito, wala sa interes ng papet na gubyerno ang pambansang industriyalisasyon. Sa halip […]

Kundenahin ang terorismo ng estado ng 501st IBde! Bigyang-pugay ang pitong rebolusyonaryong kabataang martir sa Dungeg!
October 06, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Cagayan Valley | NDF-Cagayan | Celia Corpuz | Spokesperson |

Mariing kinukundena ng National Democratic Front of the Philippines-Cagayan (NDFP-Cagayan) ang walang-habas na pambobomba, istraping, at paghahasik ng terorismo ng estado ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa mga baryo ng Dungeg, Mission, at Aridowen sa bayan ng Sta. Teresita, at sa baryo ng Rebecca sa bayan ng Gonzaga, sa probinsya ng Cagayan. Inilulunsad […]

Tama Na! Sobra Na! Isakdal ang Rehimeng US-Duterte!
September 20, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Cagayan Valley | NDF-Cagayan | Celia Corpuz | Spokesperson |

Makalipas ang 49 taon, ginugunita ng sambayanang Pilipino ang pagpataw ng diktador na si Ferdinand Marcos ng batas militar kasabay ng pagpapaalingawngaw ng kanilang panawagang isakdal ang rehimeng US-Duterte sa kanyang patong-patong na krimen laban sa mamamayang Pilipino at sangkatauhan. Hinding-hindi maiwawaglit ng mamamayan ang mga ala-ala ng kabagsikan, karahasan, pagyurak sa karapatang-tao at panggigipit […]