Kaangut sang pagpaslang kina Kasamang Blue kag Kasamang Hope

Ang artikulo nga ini may salhin sa Pilipino

August 3, 2023 | Mabaskog nga ginakundenar sang Napoleon Tumagtang Command- New People’s Army Southern Panay ang brutal nga pagdukot kag pagpatay sang duha ka kaupod nga sanday Jenny “Ka Hope” kag John Eric “Ka Blue” Talibo. Wala sang engkwentro nga natabu. Indi sila armado nga gindakop kag gin-salvage sang Dirty Tricks Department sang 61st IB kag 301st Bde PA.

​Kabutigan kag isa ka drama ang engkwentro nga ginpaggwa kag lunsay planted ang mga recoveries kalakip na ang mga beste nga ginpasuksok sa mga kaupod.

​Gina-ako namon nga sanday Ka Hope kag Ka Blue mga katapu sang yunit sa idalum sang Napoleon Tumagtang Command, apang indi sila armado kag wala sa sonang gerilya sang nadakpan sang kaaway.

​Ining brutal nga tikang sang 61st IB kag 301st Bde isa ka desperado nga taktika nga makatimalos sa mga kahalitan nga naagum nila sa mga aktibong depensa nga ginlunsar sang NPA para batu-an ang ila todo opensibang operasyon sa kabuangan nga handum nga himugsu-on ang rebolusyonaryong kahublagan sining tuig 2023.

​Indi nila matulon nga sa ila pag-atake sa Barangay Camandag, Leon, Iloilo sang Hulyo 11, 2023, nag-agum sang 2 ka KIA kag indi magnubo sa 3 ka WIA ang ila tropa. Sa Barangay Carara-an, Leon, Iloilo sang Hunyo 5, 2023, nag-agum man sila sang 2 ka kaswalidad.

​Matalaw kag indi makatarungan nga paukpan ang duha ka kaupod nga wala sang ikasarang nag magbatu. Lapas ini sa ila kaugalingon nga pagsulundan sa pagpatuman sang hustisya.

​Ginahatag namon ang pinakamataas nga pagpasaludar kanday Ka Hope kag Ka Blue. Ang inyong kamatayon labi nga maga padabdab sa rebolusyonaryong kaisog kag pagbatu sang masang anakbalhas.

​Mabuhay kamo!

​Mabuhay ang Rebolusyong Pilipino!

Kaangut sang pagpaslang kina Kasamang Blue kag Kasamang Hope