Kaugnay ng pagpaslang kina Kasamang Blue at Kasamang Hope

Ang artikulong ito ay may salin sa Hiligaynon

 

​​August 3, 2023 | Mariing kinukundena ng Napoleon Tumagtang Command- New People’s Army Southern Panay ang brutal na pagdukot at pagpatay sa dalawang kasama na sina Jenny “Ka Hope” Fariolan at John Eric “Ka Blue” Talibo. Walang engkwentrong nagyari. Hindi sila armadong hinuli at sinalvage ng Dirty Tricks Department ng 61st IB at 301st Bde PA.

​Kasinungalingan at drama ang ipinalabas na engkwentro at pawang planted ang mga recoveries at mga damit na ipinasuot sa kanila.

​Inaako namin na kasapi ng yunit sa ilalim ng NTC sina Ka Hope at Ka Blue ngunit hindi sila armado at wala sa sonang gerilya ng hinuli ng kaaway.

​Itong brutal na hakbangin ng 61st IB at 301st Bde PA ay isang desperadong taktika na makapaghihiganti sa mga natamong kapinsalaan sa mga inilunsad na aktibong depensa ng NPA upang labanan ang todong opensibang operasyon sa kahangalan na tapusin ang rebolusyonaryong kilusan nitong taong 2023.

​Hindi nila malunok na sa kanilang pag-atake sa Barangay Camandag, Leon, Iloilo noong Hulyo 11, 2023, na may 2 KIA at 3 WIA ang natamo ng kanilang tropa. Sa Barangay Carara-an, Leon, Iloilo noong Hunyo 5, 2023 may 2 rin silang kaswalti.

​Karuwagan at hindi makatarungang pagbalingan ang dalawang kasama na hindi armado at walang kalaban-laban. Bayolasyon ito ng kanilang sariling patakaran sa pagpataw ng hustisya.

​Binibigyan namin ng pinakamataas na pagpupugay sina Ka Hope at Ka Blue. Ang inyong kamatayan ay ibayong magpapalagablab sa rebolusyonaryong katapangan at pag-aklas ng masang anakpawis.

​Mabuhay kayo!

​Mabuhay ang Rebolusyong Pilipino!

Kaugnay ng pagpaslang kina Kasamang Blue at Kasamang Hope