Kalbaryo ng neoliberalismo, mas mabigat na pasan ng mamamayan sa ilalim ng rehimeng US-Marcos

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Baun na baon na sa krus ng kahirapan at krisis ang buong bansa. Sa pagpapatuloy at pagpapahigpit pang lalo ni Marcos sa patakarang neoliberal, lalong napipinsala ang kabuhayan at kinabukasan ng sambayanan. Pundamental ang mga kamalian ng planong pang-ekonomya ng papet na estado. Ang matagal na panahong pagsalig sa liberalisasyon, denasyunalisasyon at pribatisasyon ang lumumpo sa maraming larangan ng ekonomya ng bansa at pumawi sa kakayahan nitong tumayo sa sariling paa.

Bagsak ang lokal na agrikultura at naghihingalo ang kabuhayan ng milyun-milyong magsasaka sa kabila ng pagiging agrikultural ng Pilipinas dahil linunod ng liberalisasyon at walang lubay na importasyon ang lokal na produksyon. Hindi na makontrol ng gubyerno ang anarkiya sa presyuhan sa merkado habang pinapasan ng mga konsyumer ang napakataas na presyo ng bilihin. Mula sa asin, sibuyas hanggang bigas at asukal – ang lahat ng pangunahing pangangailangan ng bansa ay iniaasa sa pag-aangkat sa kapinsalaan ng mga lokal na prodyuser.

Ngayon, nakatada na naman ang pag-aangkat ng 22,000 metriko toneladang (MT) sibuyas, 330,000 MT bigas at 150,000 MT asukal para punan umano ang magiging kakulangan sa suplay ng bansa. Sa halip na bilhin ito mula sa mga magsasakang Pilipino at suportahan ang kanilang produksyon upang matugunan ang pambansang pangangailangan, buong kainutilang umaasa ang rehimen sa imported na suplay kahit na hindi naman nito napapababa ang presyo ng naturang mga produkto sa merkado.

Sa gitna rin ngayon ng krisis sa enerhiya, inaprubahan ng rehimeng US-Marcos ang 100% dayuhang pag-aari sa industriya ng renewable energy at pinahintulutan pa ang renewal ng pribadong kontrata sa kontrobersyal na Malampaya Gas field sa Palawan. Sa halip na ibalik na sa kamay ng estado ang naturang gas field, ipinagpatuloy ni Marcos ang patakaran ng denasyunalisasyon at pribatisasyon sa susing larangang ito. Pinangangambahan ngayon ng mga eksperto ang magiging resulta ng naturang hakbang laluna’t mayroong pandaigdigang krisis sa enerhiya at naghihigpit na sa pagbebenta ng kanilang suplay ang mga bansang pinagkukunan dati ng Pilipinas tulad ng Indonesia.

Ngayon, mabilis nang sinasamantala ng mga pribadong kumpanya ang pagbubukas ng sektor ng alternatibong suplay ng enerhiya upang makakopo ng kani-kanilang kontrata at ganansya. Sa Bikol, mayroong nakatakdang geothermal exploration sa Camarines Norte at Camarines Sur sa pangunguna ng Premier GeoExcel Inc. (PGEI), wind power project sa parehas ding prubinsya sa pangunguna naman ng Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) habang mayroon nang nakatayong solar hybrid power plant ang pribadong kumpanyang David M. Consunji, Inc. (DMCI) sa prubinsya naman ng Masbate.

Patung-patong pang mga kahirapan at pasakit ang dala ng sala-salabat na patakarang neoliberal na namumugad sa bansa. Marapat lamang na kumilos ang malawak na sambayanan upang labanan at biguin ang mga ito.

Kalbaryo ng neoliberalismo, mas mabigat na pasan ng mamamayan sa ilalim ng rehimeng US-Marcos