Malapnagon nga operasyon militar sa sakop sa nabukid nga bahin sang Kabankalan City

,

Nasiplatan ang 20 ka bilog nga tropa sang 94th IB sa Sityo Masapod-Cabansan, Barangay Orong, Kabankalan City, Negros Occidental halin pa sadtong Marso 12, 2024 tubtob gahapon (Marso 14). Nagpanglighot ang nasambit nga tropa sa kalatian kag nagatuga ini sang kahadlok sa mga pumuluyo sa amo nga lugar.

Subong, Marso 15, ara naman sila sa mga sityo sang Mag-aso, Marinay kag Batayanan sa amo gihapon nga barangay,

Marso 13—apat ka reo trak sang 94th IB ang nag-abot sa Sityo Pagtubaan kag Nabalikan, tanan sakop sang Barangay Oringao, Kabankalan City. Sa subong, Marso 15, ara sila nagapanglighot sa kalatian sa mga sityo sang Sabra-Andoy, Negros 9, Mansawin, kag Bigo sa amo man nga barangay.

Ginapahug nila ang mga pumuluyo kag pilit nga ginapa-minoro sa ila mga ulumhan. Gina-imposar man nila ang “curfew” para ilimita ang mga aktibidad sang pumuluyo.

Subong nga adlaw, Marso 15, nasiplatan ang 14 ka bilog nga tropa sa amo gihapon nga batalyon sa Sityo Tangko 1, Barangay Tan-awan, Kabankalan City.

Halin pa sang ulihi nga semana sa Pebrero tubtob subong, padayon nag operasyon sang tropa sang 94th IB sa mga sityo sang Pangkulan, Basak, Pandan, Danlugon, kag Atimon, tanan sakop sang Barangay Tan-awan, Kabankalan City.

Nagapakuno-kuno nga mga katapo sang New People’s Army (NPA) ang mga tropa sang 94th IB kag ginatiplang ang mga pumuluyo. Ginapahug nila ang mga sibilyan kag kon gab-i, ginapangsaka ang mga balay sa ila mga ginadudahan nga mga supporters sang NPA sa amo nga lugar.

Ginapangabay ang mga pumuluyo nga mangin mabinantayon kag maghalong sa posibleng mga pagpanglapas sa tawhanon nga kinamatarung dala sa operasyon militar sang 94th IB sa ila mga komunidad.

Malapnagon nga operasyon militar sa sakop sa nabukid nga bahin sang Kabankalan City