Militarisadong komunidad sa Kalinga, hinatiran ng tulong ng mga grupo

,

Naghatid ng tulong ang iba’t ibang mga grupo sa militarisadong bayan ng Balbalan, Kalinga noong Hulyo 9 at Hulyo 10. Inilunsad ito para suportahan ang komunidad na simula pa Marso ay kumakaharap na sa matinding militarisasyon dahil sa mga operasyong kontra-insurhensyang ng 5th ID sa lugar.

Ang paghahatid ng tulong ay isinagawa ng Serve the People Brigade (STPB) na binubuo ng mga organisasyong kasapi ng Cordillera Peoples Alliance (CPA) at Bagong Alyansang Makabayan (Bayan), mga taong simbahan at institusyon ng karapatang-tao. Naghatid sila ng ayudang pagkain at suplay sa mga barangay ng Gawa-an at Poswoy para makaagapay sa mga pangangailangan ng mga residente. Tinatayang 247 sambahayan ang napaabutan ng tulong.

Inilunsad ang aktibidad matapos hilingin noong Hunyo ng Gawaan Farmers’ Association (GFA) at ng Poswoy Farmers’ Association for Development (PFAD) ang tulong at ayuda mula sa Timpuyog dagiti Mannalon ti Kalinga (TMK) na kasapi ng CPA. Kaugnay ito ng inaasahang kakulangan sa pagkain sa komunidad dahil sa pagbaba ng ani ng mga magsasaka dulot ng mga restriksyong ipinataw ng mga sundalo ng 5th ID.

Nagsimula ang operasyong kombat ng 5th ID sa Balbalan noong maagang bahagi ng taon at tumindi noong Marso kung saan nagsagawa ng walang-patumanggang pamboboba at panganganyon ang mga sundalo sa Barangay Gawa-an.

Sa salaysay ng mga magsasaka sa barangay, hindi nila naasikaso ang irigasyon ng kanilang mga pananim dahil sa matinding operasyong militar. Napabayaan din nila ang mga tanim na kape na nangabulok at hindi napakinabangan. Ganito rin ang sinapit ng Barangay Poswoy noong Mayo.

Nagtangka ang AFP na harangin ang ayuda sa mga residente. Pinilit ng 5th ID ang lokal na gubyerno ng Balbalan, Kalinga na pigilan ang pagpasok ng mga tulong sa naturang mga barangay sa kabila ng naunang pagpayag ng lokal na gubyerno. “Ngunit matapos ang gabi at araw ng pakikipag-usap sa mga lokal na upisyal, nakapagpatuloy tayo sa distribusyon ng tulong,” ayon sa grupo.

“Naisakatuparan natin ang ating aktibidad dahil sa kolektibong paninindigan ng mga komunidad at samahang magsasaka sa Gawa-an at Poswoy at natiyak nila ang pakikipagtulungan ng kanilang mga upisyal sa barangay,” ayon pa sa STPB. Binatikos nila ang panggigipit ng militar at kinundena ang pagpigil sa makataong tulong sa naghihirap na mga magsasaka sa kalagayang animo’y nakapataw ang batas militar sa lugar.

AB: Militarisadong komunidad sa Kalinga, hinatiran ng tulong ng mga grupo