Malisyosong Propaganda ni Cong. Alfredo Garbin Jr ng AKO-BICOL Party List--NPA-Albay

Ibinintang ni AKO-Bicol Partylist Cong. Pido Garbin kamakailan sa midya na ang nangyaring pananambang sa grupo nila Mayor Morilla kasama ang DSWD Albay at ang escort nitong kapulisan sa Libon, Albay ay kagagawan ng Santos Binamera Command-BHB Albay. Dapat umanong maging alerto at mapagmatyag ang militar at kapulisan kaugnay rito.

Bakit ganoon na lamang kadali para kay Cong. Pido Garbin na magbitaw ng kongklusyong malinaw na hindi pinag-isipan o sinuri? Kailan pa siya naging tagapagsalita ng militar? Sa pagbitaw ng ganitong mga kongklusyon, ginagatungan pa ni Cong. Garbin ang pakana ng militar na ituluy-tuloy ang mga operasyon at pananalakay nito sa mga komunidad.

Muli naming inililinaw na ang nasa likod ng pananambang at pagnanakaw sa tim na namimigay ng Social Amelioration Program (SAP) ay ang grupong Concepcion, mga bandido at paramilitar sa Albay na inaalagaan ng 9th IDPA para maghasik ng pasistang karahasan laban sa masang Albayano.

Mahaba na ang kasalanan ng grupo ni Concepcion sa pangkaraniwang mamamayan ng Albay, maging ang 9th IDPA. Sa kabila ng tigil putukan ay nagpapatuloy ang kanilang pwersa sa paglulunsad ng operasyon sa mga baryo ng Malisao, Malbog, Inagnoan, Sityo Pulang Daga na pawang mga sityo ng Brgy Tigis at Turog-turog sa bayan ng Jovellar, maging sa Donsol sa mga baryo ng Vinisitahan, Malinao at Gimagahan.

Ang Santos Binamera Command-BHB Albay ay mahigpit na tumatalima sa tigil-putukan at disiplina ng Bagong Hukbong Bayan na nakapaloob sa Walong Alituntunin nito katulad ng “huwag kumuha ng gahiblang sinulid mula sa masa” o sa madaling salita ay huwag magnakaw.

Nilalabanan ng Santos Binamera Command-BHB Albay ang anumang ginagawang pamiminsala ng militar sa interes ng masa.

Sa mga umiiral na kalamidad gaya ng pagkalat ng epidemyang COVID-19, ang Santos Binamera Command-BHB Albay, ay tumutugon sa pangangailan ng masa gaya ng serbisyong medikal at pagbibigay ng edukasyon hinggil sa pagharap at paglaban sa COVID-19. Sinisikap din ng SBC-BHB ang pagbibigay ng tulong sa masang magsasaka sa abot ng makakaya nito at nakikipag-ugnayan din ito sa mga mapagkaibigang grupo o indibidwal na nagsasagawa ng tulong sa masang magsasaka kung papaano magtutulungan ang magkabilang panig.

Ang SBC-BHB ay handang magtanggol sa anumang atake na gagawin ng 9th IDPA at PNP sa hanay ng Bagong Hukbong Bayan at sa mamamayang Albayano.

Mabuhay ang Santos Binamera Command-BHB! Ibagsak ang rehimeng US-Duterte! Karahasan ng 9th IDPA, labanan! Demokratikong Rebolusyong Bayan, solusyon sa Kahirapan!

Malisyosong Propaganda ni Cong. Alfredo Garbin Jr ng AKO-BICOL Party List--NPA-Albay