Mga proyektong dam, mapanganib para sa mga Rizaleño! Tutulan ang Wawa-Violago Dam at Kaliwa Dam!

Wala pang dalawang linggo matapos ang pagkamatay ng isang residente sa Antipolo dulot ng landslide, dalawa na namang residente ng Rizal ang natagpuang patay noong Martes, Hulyo 25, matapos malunod sa baha dulot ng Bagyong Egay. Nakikiramay ang NDF-Rizal sa mga pamilya ng mga biktima.

Natagpuang patay si Adelfa Escolano, 71, sa Brgy, Iglesia, Cardona matapos tangayin ng flash flood noong Lunes. Lumikha ng baha mula sa kalapit na sapa ang tuloy-tuloy na ulan at tinangay ang bahay habang nasa loob si Escolano. Sa Baras, natagpuang lumulutang ang bangkay ni Delisa Largo sa bahagi ng Laguna de Bay na saklaw ng Brgy. Santiago.

Wala pang kalahating taon mula nang maganap ang flash flood sa Brgy. Sta Inez, Tanay noong Disyembre 2022 na pumatay sa 8 katutubong Dumagat kabilang ang isang bata. Hindi dapat isantabi ang nakakaligalig na katotohanan ng climate change at ang mapangwasak na epekto nito sa buhay ng mamamayan.

Ang dumadalas na kalamidad sa Rizal ay senyales at babala muli sa mga panganib ng pagtatayo ng Wawa-Violago Dam at Kaliwa Dam na maaaring lumikha ng mas malalaking pinsala sa prubinsya. Hindi na dapat hayaan pang dumami ang mga Rizaleñong nasasawi sa mga kalamidad. Sa halip, dapat ilaan ang lahat ng pagsisikap upang pigilan ang mga proyektong dam na magdudulot lamang ng mas malalaking kalamidad at pagbaha sa prubinsya ng Rizal, hanggang sa Kamaynilaan. Dapat ding labanan ang pagpapatuloy ng mga operasyong quarry sa lugar, na ang mga pangmatagalang mapangwasak na epekto sa kalikasan ay siyang dinaranas ng mamamayan ngayon.

Dapat ding kundenahin ang rehimeng Marcos-Duterte sa pagraratsada ng Wawa-Violago Dam at Kaliwa Dam sa kabila ng malilinaw na banta ng panganib at mariing pagtutol ng malawak na mamamayan ng Rizal. Ang pagmamalaki nito sa mga proyektong ito at pagbabansag sa mga ito bilang “flagship projects” ng Build, Better, More ay tahasang pagbabalewala ng lehitimo at ‘di mapasusubaliang mga pangamba ng mga Rizaleño. Patunay lamang ito ng kawalan ng pakialam ng reaksyunaryong pangulo sa kapakanan ng masang kanyang pinamumunuan. Tulad ng lahat ng reaksyunaryong pangulo, tinutupad lang ni Marcos Jr. ang kanyang papel bilang kinatawan ng naghaharing uring panginoong maylupa at malalaking burgesyang kumprador, at tuta ng imperyalistang mga amo nito.

Samantala, laging itataguyod ng rebolusyonaryong kilusan ang kapakanan at interes ng mamamayang Pilipino. Kasama dito ang pagtitiyak ng proteksyon at rehabilitasyon ng kalikasan upang mapakinabangan at maging ligtas itong tirahan para sa kasalukuyan at mga susunod pang henerasyon. Gagawin ng NDF-Rizal ang makakaya nito upang magpaabot ng tulong sa mga naaapektuhan ng kalamidad na ito.

Mga proyektong dam, mapanganib para sa mga Rizaleño! Tutulan ang Wawa-Violago Dam at Kaliwa Dam!