NDF-Bikol hinggil sa pagkakabasura ng tatlo sa pitong petisyong diskwalipikasyon kay Bongbong Marcos sa Comelec!

Lantarang ginagamit ng pangkating Duterte ang lahat ng makinarya ng gubyerno upang makalusot si Bongbong Marcos at makatakbo sa pinakamataas na pusisyon sa gubyerno. Dapat ubos-kayang tutulan ng sambayanang Pilipino ang muling panunumbalik ng pangkating Marcos sa gubyerno at ang pananatili ng kapit ng paksyong Marcos-Arroyo-Duterte sa poder. Hindi karapatdapat mamuno ang isang kriminal, pasista’t berdugong mamamatay-taong tulad nina Marcos at buong MAD faction. Walang ibang daranasin ang taumbayan mula sa kanila kundi kalbaryo ng batas militar.

Ilang dekada na ang nakararaan ngunit ni hindi pa nila nababayaran ang ninakaw na yaman at inutang na dugo sa libu-libong anakpawis na nagdusa sa ilalim ng marahas na batas militar.

Never forget! Marcos no hero!
Itakwil ang alyansang Marcos-Arroyo-Duterte!

NDF-Bikol hinggil sa pagkakabasura ng tatlo sa pitong petisyong diskwalipikasyon kay Bongbong Marcos sa Comelec!