Palayain si Ernesto Lorenzo at iba pang detenidong pulitikal! Ituloy ang peace talks!

Nananawagan ang NDFP-ST na palayain ang detenidong pulitikal na si Ernesto Lorenzo. Si Lorenzo ay dinakip ng mga pwersa ng Southern Luzon Command noong Abril 11, 2022 habang nagpapabakuna laban sa COVID-19 sa Parañaque City. Siya ay NDFP consultant sa Timog Katagalugan.

Makatwiran ang panawagan ng mga kaanak at mamamayan ng TK na palayain si Lorenzo dahil iligal siyang inaresto ng estado. Si Lorenzo ay protektado ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG). Bahagi rin siya ng delegasyon ng NDFP na kalahok sa peace talks.

Si Lorenzo ay nauna nang iligal na inaresto noong 2015 sa ilalim ng rehimeng US-BS Aquino subalit nakalaya noong 2016 upang makalahok sa noo’y nagaganap na peace talks. Tuluy-tuloy siyang nagsagawa ng mga pulong konsultasyon sa aping mamamayan ng TK kahit unilateral nang ipinahinto ng GRP ang peace talks noong 2017. Kasalukuyan siyang nakapiit sa district jail sa Pagbilao, Quezon kung saan may isinampang gawa-gawang kasong serious illegal detention sa kanya sa Gumaca at murder at frustrated murder sa Infanta; at illegal possession of firearms and explosives sa Malolos, Bulacan.

Pinangangambahan ng NDFP-ST ang epekto ng pagkakapiit sa kalusugan ni Lorenzo, 66 taong gulang, may sakit na hika, hypertension, lumbar pains at pana-panahong pag-atake ng vertigo. Iligal nang ikinulong ng estado, pinagkakaitan pa siya ng batayang karapatan sa serbisyong pangkalusugan.

Nakikiisa rin ang NDFP-ST sa panawagan ng mamamayan ng TK na palayain ang mga sibilyang inaakusahang pinuno ng CPP-NPA at ginagamit para pagsilbihin sa itim na propaganda laban sa rebolusyonaryong kilusan. Pinagkakakitaan din ng mga opisyal ng AFP-PNP ang paghuli sa mga nasabing indibidwal. Kasama sa pag-aresto kay Lorenzo ang sibilyang pinalalabas ng AFP na si “Rosita C. Serrano” na diumano’y pinuno ng CPP-NPA sa TK at may patong sa ulo na P5 milyon. Noong 2021 naman, may dinakip din ang AFP-PNP na isang magsasaka sa Oriental Mindoro na prinisinta bilang si Ernesto Panganiban alyas Ka Gavino/Joker/Istoy/Nori/Rato para makubra ang P4.5 milyong pabuya.

Ang patuloy na pagkakapiit ni Lorenzo at ng iba pang NDFP consultant ay patunay ng paghadlang ng reaksyunaryong GRP sa peace talks. Pinakamasahol sa mga pakana nito laban sa NDFP at para idiskaril ang peace talks ang pagpatay sa mga consultant nito. Sa ilalim ng ilehitimong rehimeng Marcos II, dinakip ng estado si Ruben Saluta na NDFP consultant kasama ang kanyang asawa habang pinaslang si Ericson Acosta, NDFP consultant sa Negros. Noong rehimeng Duterte, sunud-sunod din ang pagpatay sa mga kilalang personahe ng NDFP at mga retiradong kadre ng CPP kagaya nina Randall Echanis, Randy Malayao, Julius Giron, Agaton Topacio, Eugenia Magpantay at Rustico Tan; at pagdakip kina Frank Fernandez, Vic Ladlad, Rey Casambre, Raffy Baylosis, Adelberto Silva, Loida Magpatoc at marami pang iba. Idineklara rin ni Duterte na terorista ang CPP-NPA-NDFP noong 2017 matapos unilateral na ihinto ang peace talks.

Taliwas sa kanilang pinalalabas na ang rebolusyonaryong kilusan ang ayaw sa kapayapaan, ang reaksyunaryong GRP mismo ang lumilikha ng klima at mga imbing pakana upang isabotahe ang peace talks. Lansakang nilalabag nila ang mga kasunduang dati nang napagtibay mula nang magsimula ang pormal na peace talks sa panahon ng rehimeng US-Ramos. Habang tumatagal, pasahol nang pasahol ang reaksyunaryong mga rehimen sa paglabag sa mga kasunduan sa peace talks.

Sa kabila ng kanilang pagkakapiit, nananatiling mataas ang diwa ng mga detenidong pulitikal na isulong ang rebolusyon. Hindi sagka ang rehas na bakal para pigilan ang kanilang pagnanais na kamtin ng bayan ang tunay na kalayaan at demokrasya. Sila ang nangunguna sa pagsusulong ng mga batayang karapatan ng mga detenidong pulitikal at iba pang mga bilanggo. Kung kaya’t umaani sila ng respeto at pagkilala sa hanay ng kapwa bilanggo at maging ng mga pwersang panseguridad na nagbabantay sa kanila.

Nararapat na patuloy na magkaisa ang mamamayan para igiit na palayain ang mga detenidong pulitikal. Palakasin ang pakikibaka para papanagutin ang estado sa mga paglabag sa karapatang tao at itambol ang pagpapanumbalik ng peace talks sa pagitan ng NDFP at GRP. Sa peace talks, nararapat na ugatin ang dahilan ng armadong tunggalian at bigyang puwang ang pagtugon sa mga pampulitika at pang-ekonomiyang karaingan ng mamamayang Pilipino. Dapat magpunyagi ang bayan sa pambansa demokratikong pakikibaka upang makamit ang tunay at pangmatagalang kapayapaan na nakabatay sa hustisyang panlipunan.###

Palayain si Ernesto Lorenzo at iba pang detenidong pulitikal! Ituloy ang peace talks!