Pangkaraniwan lamang sa pulis ang mandahas ng walang kalaban-laban

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Hindi nakapagtataka ang pagkalantad sa publiko ng sunud-sunod na pandarahas sa mga sibilyan at pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga berdugong pulis. Simula’t sapul, ito na ang kanilang katangian bilang mga marahas na tagapagtaguyod ng pananatili ng estado ng naghaharing-uri. Pangkaraniwan na lamang sa kanila ang abusuhin ang kapangyarihan, manakot, manakit at pumatay laluna ng mga sibilyan at walang kalaban-laban. Ngunit bagamat hindi na ito bago, sadyang kagalit-galit pa rin ang bawat panibagong insidente ng kanilang garapalang pasismo laban sa masang Pilipino.

Sa Bikol, notoryoso ang pulis sa dami ng mga sibilyang dinahas, pinatay at minasaker. Napakahaba na ng listahan ng kanilang mga kaso ng nanlaban-patay sa tabing ng iba’t ibang kampanya tulad ng kampanyang kontra-droga, kampanyang kontrainsurhensya at kampanyang para sa kapayapaan at kaayusan. Mula noong maipataw ang MO 32 sa Bikol noong 2018 hanggang Agosto 2023, aabot na sa 80 ang biktima ng pagpatay ng pulis sa tabing ng lokal na kampanyang kontrainsurhensya at mga Simultaneous Anti-Criminality Law and Enforcement Operations (SACLEO). Liban pa ito sa daan-daang Bikolanong pinatay dahil sa madugong gera kontra-droga at ang puu-puong libong iba pang iligal na inaresto at tinaniman ng mga ebidensya.

Ilan lamang sa mga krimen ng pulis laban sa masang Bikolano ang pagpatay sa mga aktibistang sina Marlon Naperi at Jaymar Palero, mga kasapi ng Albay People’s Organization, sa araw ng SONA ni Duterte noong Hulyo 26, 2021, ang sunud-sunod na pamamaslang sa walong indibidwal sa Camarines Norte sa loob lamang ng halos dalawang linggo noong Pebrero 16 hanggang Pebrero 28, 2021 kabilang ang mga upisyal ng barangay na sina Barangay Dumagmang Kagawad Melandro Verzo at Barangay Macogon Kapitan Geoffrey Castillo at ang pagpatay kina Joan Marpiga, isang construction worker, at Aldrin Enriquez, kasapi ng Camarines Sur People’s Organization, na kapwa kinaladkad sa harap ng kanilang mga kaanak at binaril sa kanila mismong mga tirahan.

Ang masaklap pa, hindi lamang patay-malisya kundi aktibong ipinagtatanggol pa ng pulis ang kultura ng karahasan at kawalang-katarungang ito sa kanilang hanay. Ngayon nga’t sa pinakabagong insidente kung saan nagkasa ng baril at nangharas ng siklista ang dati nang natanggal na pulis na si Wilfredo Gonzales, sa halip na arestuhin ang kabaro ay pinagpa-press conference pa nila ang salarin. Bagay na kailanman ay hindi nila gagawin para sa ordinaryong Pilipino. Mabilis pa sa alas-singko kung manawagan ng due process ang mga berdugo samantala ni kapiranggot na paggalang sa karapatan at batas ay hindi nila ginagawa para sa malawak na sambayanan.

Malinaw na ang PNP, tulad din ng AFP at lahat ng institusyon ng pasistang estadong ito ay hindi kailanman kusang kikilala sa kanilang pananagutan sa mamamayan. Hindi sila natatakot sa batas dahil alam nilang lagi’t laging papanig sa kanila ang tagibang na hustisya sa ilalim ng bulok na sistemang ito. Ang tanging paraan para lubusang makamit ng taumbayan ang tunay na katarungan ay sa pamamagitan ng pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan at pagsusulong ng armadong pakikibakang nagtataguyod ng tunay na patas at makauring katarungan.

Pangkaraniwan lamang sa pulis ang mandahas ng walang kalaban-laban