PdG : Hinggil sa Kabayanihan at kagitingan ng mga manggagawang pangkalusugan sa paglaban at pagsugpo sa pandemic na Covid-19

Ipinaparating ng pamunuan ng National Democratic Front of the Philippines-Southern Tagalog (NDF-ST) ang taos-pusong pasasalamat at pagpupugay sa kabayanihan ng ating mga manggagawang pangkalusugan. Kapuri-puri ang kanilang ipinamalas at patuloy na ipinamamalas na kagitingan sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin sa paglaban at pagsugpo sa pandemic na Covid-19.

Sa partikular, pinasasalamatan ng NDFP-ST ang ating mga manggagawang pangkalusugan sa kanilang mga sakripisyo, kasipagan at katapangan, bilang nasa unahan ng linya ng pakikibaka, sa mapanganib na paglaban at pagsugpo sa nakamamatay na Covid-19. Kahanga-hanga ang kanilang dedikasyon at kawalang takot na suungin ang nakaambang panganib makapagligtas lamang ng maraming buhay. Tunay silang tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin na kahit anumang mangyari, ang kapakanan at pagliligtas ng buhay ang nangunguna at siyang karapat-dapat nilang gawin. Sa ganito, itinuturing ng NDFP-ST ang mga manggagawang pangkalusugan bilang mga bagong bayani ng kasalukuyang panahon.

Pinasasalamatan din ng NDFP-ST ang lahat ng mga opisyal medikal ng BHB, ng mga grupo at komite sa kalusugan ng rebolusyonaryong organisasyong masa at ng mga lokal na organong kapangyarihang pampulitika sa kanilang mga pagsisikap na tumugon sa paglaban at pagsugpo sa nakakamamatay na Covid-19. Bilang mga bayani at tunay na lingkod ng bayan, halos wala ding tulog at pahinga ang mga kasama sa pag-iikot sa mga baryo at komunidad sa loob ng mga sona’t larangang gerilya maging sa harap ng banta ng pag-atake ng mga pasistang tropa ng GRP upang maghatid ng impormasyon at pagtuturo sa taumbayan kaugnay sa paglaban sa nakamamatay na virus. Sila ang pangunahing inaasahan ng mga mamamayan sa kanayunang hindi nabibigyan ng atensyong medikal sa karaniwang kalagayan man o kahit sa panahon ng pandemyang tulad ng sa kalukuyang sakit na Covid-19. Patuloy silang nangangalap at namamahagi ng mga pagkain, gamot at bitamina, face masks at iba pang personal na mga pananggalang (personal protective gear) bilang proteksyon laban sa nakahahawang Covid-19. Patuloy din ang ginagawa nilang mga kampanya sa kalusugan, kalinisan at sanitasyon upang masansala ang pagkalat ng virus sa mga baryo at komunidad.

Ang buong rebolusyonaryong kilusan ay nakatuon ngayon sa paglaban sa komon na banta sa kalusugan at buhay ng lahat ng Pilipino – ang Covid-19.

Nananawagan ang NDFP-ST sa ating mga kababayan, lalo na ang mga nakaririwasa at mga mapagkawanggawa, na patuloy nating tulungan at suportahan ang kasalukuyang mga bayani ng ating panahon. Higit na kailangan nila ang ating pagmamalasakit dahil na rin sa kakulangan ng pagpapahalaga at mabagal na pagdating ng tulong mula sa rehimeng Duterte na mas inuuna pang busugin ang AFP at PNP ng suhol at mga pabuya. Paparami ang bilang ng mga manggagawang pangkalusugan ang kabilang na sa mga persons under investigation and monitoring (pui’s at pum’s) kung kaya’t sila’y nagkakwarantina sa kani-kanilang mga tahanan at nangangailangan ng ating tulong. Ang iba sa kanila ay nakaratay sa mga ospital dahil tinamaan na rin ng Covid-19. Ayon naman sa pinakahuling tala ng Philippine Medical Association, ngayong Marso 29, 2020, umabot na sa labindalawa (12) ang mga doktor na pumapanaw sa Covid-19. Sa mga nananatiling nasa frontlines malaki ang pangangailangan nila sa pagkain, Personal Protective Equipment (PPE’s), personal hygiene kits, libreng akomodasyon at akses sa transportasyon mula sa kanilang tahanan patungong ospital hanggang sa kanilang pag-uwi.

Nananawagan din ang NDFP-ST sa taumbayan na mahigpit na suportahan at itaguyod ang mga panukala ng mga manggagawa at eksperto sa kalusugan na isagawa ang malawakan, sistematiko at libreng mass testing sa Covid-19 lalo na sa mga pui’s at pum’s, sa mga pili at prayoridad na komunidad ng mga mahihirap para mabilis na matukoy kung nasaang lokalidad ang may nahawahan ng virus at maisagawa agad ang contact tracing at isolation upang hindi na lumawak na makahawa pa. Kabilang din sa panukala nila ang maramihang pagtatayo ng mga pasilidad sa sanitasyon at dis-impeksyon, mga sanitation tents at mga quarantine centers sa mga komunidad.

Dapat nating ipaglaban at suportahan ang kanilang kahilingan sa rehimeng Duterte na dagdagan ang kanilang mga gamit sa ospital, lalo na ang mga PPE, iba pang kailangang suplay ng ospital at maging sa karagdagang personnel. Tungkulin ng gubyerno na ayudahan, kung kinakailangan, ang mga pribadong ospital para maakomoda ang paparaming bilang na tinatamaan ng Covid-19. Tungkulin nitong agarang ipatupad ang mass hiring ng mga nars at iba pang manggagawang pangkalusugan upang mapunan ang 17,000 bakanteng plantilla na posisyon sa mga pampublikong ospital.

Subalit, marapat lang na batikusin ang kababaan ng pagtingin at pang-aalipusta sa mga manggagawang pangkalusugan sa ginawang pag-aalok ng Department of Health (DOH) ng P500 katumbas na isang araw na sahod na mga kukuhanin ng Kagawaran na mga karagdagang doktor, nars, istap medikal at iba pang manggagawang pangkalusugan para sa mga pampublikong ospital. Di hamak na isinusugal rin nila ang kanilang buhay bilang mga frontliners sa labang ito sa pagsugpo sa nakamamatay na virus.

Sa kabilang banda, dapat na kundenahin ang mga walang kahihiyang congressmen na inihalintulad ang mga sarili nilang mga “bayani” rin tulad ng mga healthcare workers dahil lamang sa sila ay pumasok sa trabaho para lang ipasa ang emergency powers na hinihingi ni Duterte.

Ganundin, dapat maghimagsik ang taumbayan laban sa pasistang rehimeng US-Duterte sa patuloy na pagbabalewala nito sa sektor ng kalusugan at mga healthcare frontliners at sa mga kahilingan at panukala ng mga manggagawang pangkalusugan at mga eksperto sa kalusugan kaugnay sa wastong mga hakbang sa paglaban at pagsugpo sa Covid-19. Sila ang dapat pangunahing pinakikinggan ng gubyerno at hindi ang mga pulpol na pulitiko, mga hangal na ekonomista at mga utak-pulburang militar at pulis sa laban upang sugpuin ang Covid-19 bilang isang problemang pangkalusugan at hindi problema sa peace and order.

Singilin ang gubyerno sa pagkaltas pa ng 10 bilyong pisong budget sa kalusugan at ang paglalagay nito sa Turismo. Kondenahin at tutulan ang pag-iral ng isang de facto civilianmilitary junta, at paglalagay ni Duterte sa mga utak-pulburang sina Secretary Lorenzana, Año at Galvez, bilang mga namumuno sa pagpapatupad ng National Action Plan ng pasistang rehimeng US-Duterte sa paglaban sa Covid-19. Asahan ng taumbayan na lalong hihigpit at tatampok ang kamay na bakal ng gubyerno sa pagpapatupad nito ng lockdown sa Luzon at maging sa buong bansa.

Gamitin ang social media at iba pang daluyan at platform para iparating ang ating malakas at matatag na suporta sa mga manggagawang pangkalusugan bilang nasa frontline at higit na may otoridad at kaalaman sa paglaban at pagsugpo sa pandemic na virus. Mariing tutulan at kondenahin ang pasistang rehimeng US-Duterte na ngayon ay higit ang obsesyon sa militarista at pasistang paraan sa halip na ipatupad ang mga panukalang hakbangin ng mga manggagawang pangkalusugan at mga eksperto sa paglaban at pagsugpo sa Covid-19. ###

PdG : Hinggil sa Kabayanihan at kagitingan ng mga manggagawang pangkalusugan sa paglaban at pagsugpo sa pandemic na Covid-19