Pinakamataas na pagpupugay sa kababaihan at kabataang martir ng sambayanan!

“Ang lugar ng kababaihan ay nasa rebolusyon.”

Pinakamataas na pagpupugay at Pulang saludo ang iniaalay ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Batangas at ng buong sambayanang Pilipino sa limang kasapi ng Bagong Hukbong Bayan na sina Joy “Ka Kyrie” Mercado, Leonardo “Ka Mendel” Manahan, Maria Jetruth “Ka Seven/Orya” Jolongbayan, Allyssa “Ka Ilaya” Lemoncito at Precious Allysa “Ka Komi” Anacta na magiting na namartir sa pakikipaglaban at sa dalawang sibilyan na sina Pretty Sheine Anacta at Rose Jane Agda, mga kaanak ni Ka Komi na bumibisita sa kanya, at walang-awang idinamay ng militar sa engkwentro sa Balayan noong ika-17 ng Disyembre ng kasalukuyang taon. Sa pitong napaslang, lima ang kababaihan. Tatlo rito ang mandirigma at dalawa ang sibilyan. Sugatan naman si Baby Jane “Ka Binhi” Orbe, opisyal ng BHB at Kadre ng Partido na hindi pa rin inililitaw ng militar hanggang ngayon, labing-isang (11) araw matapos ang labanan.

Malaki ang papel ng kababaihan sa pagsusulong ng rebolusyon, kaya naman walang katumbas at kahanga-hanga ang ipinakitang determinasyon at katatagan ng mga kasama nang sila ay tumugon sa panawagan at iwan ang kanilang ‘komportableng buhay’ upang suungin ang masalimuot na landas ng pakikibaka. Buong-pasya nilang tinungo ang kanayunan upang ibuhos ang kanilang ganang kaya na abutin at paglingkuran ang malawak na masa na hindi na nga binibigyang halaga ng kasalukuyang gobyerno ay pinapaslang pa, gaya ng pagpaslang kay Kyllene Casao at Maximino Digno ng pasistang 59th IBPA.

Bilang isang rebolusyonaryong ina, naiwan ni Ka Orya ang kaniyang kaisa-isa’t pinakamamahal na anak, na isa sa kanyang inspirasyon upang makipaglaban at lumikha ng malayang bukas para sa mga susunod na henerasyon.

Ang pagtigil ng pagtibok ng kanilang mga puso ay patunay ng tapang at tatag na harapin ang pasistang kaaway nang walang pag-aalinlangan. Ang pagdilig ng kanilang dugo sa lupa ay magsisilbing hudyat sa lalo pang paglakas ng paglaban ng sanlaksang kababaihan at buong mamamayan na handang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Sa kanilang pagkawala, nagluluksa ang sangkatauhan, lalo na ang libo-libong masa sa kanayunan na kanilang buong-pusong pinaglingkuran.

Ang ating panawagan sa lahat ng mga mamamayan: huwag nating hayaang karapatan nati’y yurak-yurakan, tinatawag tayo ng kabundukan, atin nang hawakan ang armas na kanilang nabitawan. Ibaling natin ang ating pagluluksa sa makauring paglaban. Mataba ang lupa para magrebolusyon!

Mabuhay ang mga dakilang martir ng sambayanang Pilipino!
Kababaihan, sampa na sa New People’S Army!

Pinakamataas na pagpupugay sa kababaihan at kabataang martir ng sambayanan!