Archive of NDF-Batangas

Problema sa lupa ng magsasaka sa Hacienda Roxas, hindi kailanman nilutas ng reaksyunaryong estado
February 28, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Batangas | Gliceria Marella Rosal | Spokesperson |

Taliwas sa pahayag ng Department of Agrarian Reform (DAR) sa lumabas na artikulong ‘Batangas Farmers Land Dispute Resolved’ sa pahayagang The Manila Times noong ika-19 ng Pebrero, walang kalutasan at sa halip ay lalo pang pinasahol ang pangangamkam ng lupa sa bayan ng Nasugbu, partikular sa mga magsasaka ng Hacienda Roxas ng ganid na sabwatang […]

Labanan ang makadayuhan at anti-mamamayang Cha-Cha at huwad na People’s Initiative! Isulong ang tunay at makabuluhang interes ng mamamayang Pilipino!
February 05, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Batangas | Gliceria Marella Rosal | Spokesperson |

Umabot na sa Batangas ang “people’s initiative” na binabalahura at ginagamit ngayon ng mga alipores ni Marcos Jr upang baguhin ang konstitusyon ng papet na Republika ng Pilipinas. Sa halip na matapat na paliwanagan hinggil sa tunay na layunin ng papeles na pinapipirmahan, tinatakot o di kaya’y nililinlang ang mamamayan sa pagsasabing para ito sa […]

Panlilinlang at panlalason ng 59th IBPA sa mga unibersidad at kolehiyo sa Batangas, tungkuling labanan ng laksa-laksang kabataan at estudyante
February 05, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Batangas | Edrian Hernandez | Spokesperson |

Sa desperado nitong panaginip na wakasan ang rebolusyonaryong kilusan at pigilan ang pagkamulat ng mga kabataan, di-mabilang na ulit na tinangkang linlangin ng 59th IBPA, AFP-PNP at NTF-ELCAC ang libu-libong estudyante sa porma ng mga ‘symposium’ sa iba’t-ibang kolehiyo at pamantasan sa lalawigan ng Batangas. Ilan lamang dito ang Batangas State University, TUP Batangas, PUP […]

Masaker sa Mendiola, simbolo ng kawalang-hustisya para sa masang magsasaka
January 22, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Batangas | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Batangas |

Tatlompu’t pitong taon na ang lumipas ngunit sariwa pa rin sa alaala ng maraming Pilipino ang Mendiola Masaker—ang walang-habas na pagpaslang ng berdugong pulis at militar sa 13 magsasaka na nagkilos-protesta upang singilin ang rehimeng US-Cory sa pangako nitong repormang agraryo sa mga magbubukid. Sa halip na tugunan ang matagal nang panawagan ng karaniwang mamamayan […]

Pinakamataas na pagpupugay sa kababaihan at kabataang martir ng sambayanan!
December 28, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Batangas | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Batangas | Charito “Ka Maki” Bautista | Spokesperson |

“Ang lugar ng kababaihan ay nasa rebolusyon.” Pinakamataas na pagpupugay at Pulang saludo ang iniaalay ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Batangas at ng buong sambayanang Pilipino sa limang kasapi ng Bagong Hukbong Bayan na sina Joy “Ka Kyrie” Mercado, Leonardo “Ka Mendel” Manahan, Maria Jetruth “Ka Seven/Orya” Jolongbayan, Allyssa “Ka Ilaya” Lemoncito at Precious Allysa […]

KKK at NPA: Ang kabataan bilang tagapagmana at tagapagpatuloy ng rebolusyong Pilipino
November 30, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Batangas | Kabataang Makabayan-Batangas | Edrian Hernandez | Spokesperson |

Ngayong ika-59 anibersaryo ng Kabataang Makabayan at ika-160 kaarawan ng dakilang rebolusyonaryong bayani at kabataan na si Gat Andres Bonifacio, halina’t pag-aralan ang natatanging tungkulin at ambag ng mga kabataan sa pagsusulong ng armadong rebolusyon para sa pagpapalaya ng bayan! 127 taon na ang nakararaan, inihudyat ng mga katagang “Punitin ang sedula!” ang pagsisimula ng […]

Araw ng pag-alala sa mga martir ng sambayanan, mga babae, bata, at mamamayang biktima ng imperyalismong US at mga pasistang papet nito
November 01, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Batangas | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Batangas | Charito “Ka Maki” Bautista | Spokesperson |

Pinakamataas na pagpupugay sa mga martir ng sambayanan na nag-alay ng kanilang natatanging buhay para sa uring inaapi at pinagsasamantalahan sa buong daigdig! Nananatili sa diwa ng mga masa at kasama sa pakikibaka ang naging maningning na buhay ng bawat rebolusyonaryong martir na hanggang sa huling hininga ay hinarap ang tumitinding pasismo ng estado para […]

PANAWAGAN SA MGA MAMAMAYAN: Ihalal ang mga makabayan at maka-mamamayang kandidato sa BSKE 2023
October 31, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Batangas | Gliceria Marella Rosal | Spokesperson |

Tinatawagan ng National Democratic Front of the Philippines – Batangas ang bawat mamamayan ng probinsya lalo na ang mga boboto sa halalang pambarangay at sangguniang kabataan ng Gobyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP) bukas, Oktubre 30, 2023 na ihalal at ipanalo ang mga kandidatong nakikita nilang titindig laban sa mga anti-mamamayang polisiya at tunay na […]

KATAPANGAN HANGGANG KAMATAYAN: Ang mga rebolusyonaryong martir ng Pulang Hukbo at kilusang masa sa Batangas
October 30, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Batangas |

“Katapangan hanggang huling hininga ang bumubuhay sa isang martir lagpas sa kanyang kamatayan.” – Ka Joma Sison Ngayong undas, pinakamataas na pagkilala at pagpupugay ang iniaalay ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid – Batangas sa lahat ng rebolusyonaryong martir ng probinsya at ng sambayanang Pilipino! Ginugunita natin ngayong araw ang makasaysayan at makabuluhang ambag ng […]

Ambus ng NPA laban sa 59th IB sa Lobo, matagal nang inaasam ng mga magbubukid ng Batangas laban sa kontra-magsasakang AFP
October 23, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Batangas | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Batangas |

“Aba, dapat lang! Sa mga NPA, may nasugatan ba?” Walang pagsidlan ang tuwa at bilib ng mga magsasakang Batangueño matapos mabalitaang binigwasan ng mga Pulang mandirigma ng Eduardo Dagli Command-Bagong Hukbong Bayan ang nag-ooperasyong iskwad ng 59th IBPA nitong ika-16 ng Oktubre at ang kanilang aktibong depensa sa isang labanan noong ika-15 kapwa sa Barangay […]