POLYETO | Pinatay ng estado ang ating karapatan, ang pangarap, ang ating kinabukasan

Download here
Pilipino: PDF

POLYETO | Pinatay ng estado ang ating karapatan, ang pangarap, ang ating kinabukasan