Salamat sa iyong maniningning na rebolusyonaryong ambag, Ka Joma!

Nakikiisa ang Celso Minguez Command – NPA Sorsogon sa lahat ng mga nagbibigay parangal at pagpupugay ngayon kay Kasamang Jose Ma. Sison. Labis na nalulungkot ang mga Sorsoganon sa pagpanaw ng isa sa mga pinakamahuhusay na lider-komunista at lingkod-bayan ng kasalukuyang lipunang Pilipino. Gayunpaman, nais ipaabot ng CMC-NPA Sorsogon ang pagpapasalamat sa iniwang pamana ni Ka Joma – ang mga aral at pagsulong na ibinunga ng kanyang walang takot at hindi patitinag na rebolusyonaryong pakikibaka.

Ang kanyang buhay at pakikibaka ay bahagi ng patuloy na lumalakas at sumusulong na pwersa ng rebolusyong Pilipino. Ang kanyang mga dakilang ambag ay inspirasyon sa kasalukuyang henerasyon ng mga rebolusyonaryo at sa lahat ng mga susunod pa. Ang kanyang halimbawa ay tutularan ng marami pang mga Komunista at ng malawak na hanay ng masang lumalaban.

Pangkaraniwan ang kamatayan. Ngunit ang naiiba ang kamatayan ng isang rebolusyonaryo dahil sa bigat at kabuluhang iniiwan nito sa isip at puso ng lahat ng naiwan. Ang halaga ng buhay ni Ka Jose Ma. Sison na siyang pinuno ng muling pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas at isa sa mga pinakamatagal na pinuno ng rebolusyonaryong kilusan sa bansa ay hindi kailanman malilimot at mabubura sa ginintuang kasaysayan ng pakikibakang Pilipino at sambayanan.

Pagpupugay kay Kasamang Jose Ma. Sison!

Download: PDF

Salamat sa iyong maniningning na rebolusyonaryong ambag, Ka Joma!