Sim card registration, mapanupil at pahirap sa karaniwang Pilipino

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Ngayong araw, milyun-milyong sim cards ang tuluyan nang ma-dedeactivate sa pagtatapos ng palugit para sa sim card registration. Sa kabila ng malawakang pagtutol ng mamamayan at maging ng mga dalubhasa sa teknolohiya, itinuloy pa rin ng rehimeng US-Marcos Jr. ang pagpapatupad ng batas sa pagpaparehistro ng sim cards. Nakikiisa ang NDF-Bikol sa masang Pilipino sa pagkundena nila sa pagbibingi-bingihan at kawalang malasakit ni Marcos Jr.

Ipinatupad ng rehimen ang implementasyon ng batas upang higit pang mapasinsin at mapasaklaw ang pagmamanman nito sa buong sambayanan. Tuwiran nitong yinuyurakan ang karapatan ng mamamayan sa pakikipagtalastasan at pribadong komunikasyon. Sa pasistang rekord ng gubyerno, tiyak na gagamitin ang batas upang patindihin ang pang-aatake sa lahat ng itinuturing na oposisyon ng kampo ni Marcos Jr. kabilang na ang mga progresibo at makabayang indibidwal at organisasyon.

Katakut-takot na pondo na rin ang naibuhos para sa pagpapatupad ng hungkag na batas. Badyet na maaari sanang ilinaan para sa mga kagyat na pangangailangang serbisyo ng sambayanan. Ayon mismo sa National Telecommunications Commission (NTC), napilitan na silang itigil ang pagpunta sa mga erya at pagtulong sa pagrehistro ng mga sim card ng masa dahil kapos na ang pondo para rito kahit hindi pa tapos ang panahon ng pagpaparehistro. Tiyak na sa mga susunod na panahon, lalo lamang lalaki ang kinakailangang gastusin sa pondong pampubliko para lamang matustusan ang naturang batas.

Samantala, hindi naman nito epektibong nasosolusyunan ang problema sa digital scamming, phishing at iba pang kahalintulad na krimen. Sa katunayan, sa datos mismo ng gubyerno ay mas marami silang kasong naitala mula nang naipatupad ang batas sa sim card registration. Pinalilitaw nila na positibong bagay ito dahil tumaas ang kanilang kakayahan sa pagsawata ng krimen. Ngunit ang tunay na punto rito ay hindi nila nakamit ang sinasabing pagbaba ng kaso ng mga online scam at nananatili pa ring laganap ang mga krimen sa cyberspace.

Sa harap ng ganitong kalagayan, nananawagan ang NDF-Bikol sa mamamayan na ibayong maging mapagmatyag sa mga paglabag at pang-aabuso sa kanilang karapatan. Kasabay ng patuloy na pag-iingat laban sa mga scam, kailangan ding magbantay laban sa panunupil ng estado. Kailangang pataasin ang kakayahang pangalagaan ang cybersecurity at karapatan sa pribadong komunikasyon. Gumamit ng mga alternatibong messaging app na mayroong mahusay na antas ng encryption at maging mapanuri sa pakikipagtalastasan. Gayundin, patuloy na ipanawagan ang pagbasura sa Sim Card Registration Act. Tuluy-tuloy na ilantad ang batas bilang isang mapanupil at pasistang batas.

Sim card registration, mapanupil at pahirap sa karaniwang Pilipino