Suklan ang walay hunong ug brutal nga terorismo sa estado samtang atong gisaulog ang kapaskuhan ug anibersaryo sa Partido

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishChinesePilipino

Wala gayoy rason nga magdeklara og hunong-buto aron saulugon ang pasko ug ang umaabot nga ika-54 nga anibersaryo sa Partido atubangan sa padayon ug walay-puas terorismo sa estado ug armadong pagpanumpo batok sa katawhang Pilipino sa rehimeng US-Marcos ug sa pasistang Armed Forces of the Philippines (AFP).

Padayon nga gideploy ang mga tropang pangkombat sa AFP sa mga komunidad sa mga mag-uuma ug nasudnong minorya ug gipailalum sa brutal nga pagsumpo ang mga sibilyan nga gidudahang nagsuporta sa Bagong Hukbong Bayan.

Bisan karon, gatusan ka mga baryo ang gipailalum sa kontrol sa militar (hamlet) kung asa gidin-an ang mga tawo sa pagpalit og bugas o magtrabaho sa ilang mga umahan, kung asa ginareyd sa mga sundalo ang mga balay, dili makiangayong pag-aresto, pagtortyur ug paturagas nga pagpatay sa mga tawo, ug paghulog og mga bomba, nagpabusikad og rocket, ug nanganyon sa mga komunidad, umahan ug kalasangan, nga nakapahadlok sa mga sibilyan.

Kauban ang Philippine National Police (PNP), naglasong ang pasistang AFP desperasyong puuhon ang armadong pagsukol sa katawhan. Kaylap nga mga paglapas sa tawhanong katungod ug internasyonal nga makitawhanong balaod nga misamot sa miaging tulo ka tuig. Lakip niini ang mga paglapas sa katungod sa bata ug mga espesyal nga proteksyon, diin ang mga bata gipamatay sa mga masaker nga gihimo sa AFP ug wala’y pilia nga pagpabuto, o gikidnap ug gi-hostage tungod lamang sa mga anak sa gidudahang mga rebolusyonaryo.

Langkub sa kampanya sa AFP sa armadong pagpanumpo batok sa katawhan ang daghang mga prubinsya lakip ang Abra, Kalinga, Isabela, Cagayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Aurora, Tarlac, Bulacan, Rizal, Zambales, Quezon, Batangas, Mindoro, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon, Albay, Masbate, Negros Oriental, Negros Occidental, sa tibuuk isla sa Panay, Northern Samar, East Samar, Samar, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Bukidnon, Misamis Oriental, mga prubinsya sa Davao, Sultan Kudarat ug uban pa.

Pinakagrabe ang terorismo sa estado sa mga lugar nga adunay mga operasyong mina, ekspansyon sa mga plantasyon, mga proyekto sa imprastraktura nga ginapondohan sa mga langyaw sama sa mga dam ug kalsada, ug uban pang dagkung operasyon sa negosyo nga ginasupak sa mga lokal nga komunidad tungod kay pagailugon niini ang ilang yuta ug gub-on ang kinaiyanhong rekurso nga tinubdan sa ilang panginabuhian.

Kini nga kampanya sa bangis nga armadong pagpanumpo gitabunan sa kampanya sa dis-impormasyon kung asa liboan ka mga tawo ang ginapagawas nga “mga rebeldeng misurender” sa pagkadesperado sa AFP nga patoohon ang katawhan nga “nagmalampuson” ang ilang brutal nga gubat.

Atubangan sa walay hunong nga pag-atake ug kabangis sa AFP, ug taliwala sa grabeng pagkadaut sa sosyo-ekonomikanhong kahimtang sa katawhan, katungdanan sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) nga panalipdan ang katawahan armadong pagsukol, bisan niining pasko.
Sa ingon, gimandoan sa Komite Sentral ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) pinaagi sa National Operational Command (NOC) ug Regional and Subregional Operational Commands (ROCs ug SROCs), nga aktibong suklan ug pakyason ang kampanya sa armadong pagpanumpo sa AFP.

Sa atong pagduyog sa katawhan sa ilang pagsaulog sa pasko ug sa pagtimaan sa ika-54 nga anibersaryo sa Partido karong Disyembre 26, ug bisan sa atong pagbangutan sa bag-o lang nga pagkamatay sa atong minahal nga kauban nga si Jose Maria Sison, awtorisado ang BHB nga maglunsad og mga taktikal nga opensiba batok sa pasistang kaaway sa katawhan. Kinahanglang magkakonsentra ang mga yunit sa BHB og superyor nga pwersa batok sa nahimulag, huyang, ug gikapoy nga mga yunit sa AFP ug PNP, aron masilutan ang mga utok ug naghimo sa nagkadaghang pasistang krimen.

Ang maong taktikal nga mga opensiba sa BHB magsilbing konsentradong porma sa kasuko sa katawhan batok sa AFP ug pulitikanhong pagpanumpo, sosyo-ekonomikahong pagpangdaugdaug ug nasudnong pagluib ubos sa rehimeng US-Marcos, ug pakusgon ang ilang determinasyon nga makigbatok sa terorismo sa estado ug ipadayon ang ilang mga rebolusyonaryong pakigbisog.

Suklan ang walay hunong ug brutal nga terorismo sa estado samtang atong gisaulog ang kapaskuhan ug anibersaryo sa Partido