Talamak ang abusong militar sa mga lugar na mayroong neoliberal na proyekto

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Mahigpit na kinukundena ng NDF-Bikol ang panibago na namang kaso ng pamamaslang sa isang sibilyan sa Jose Panganiban, Camarines Norte nitong Mayo 15. Ang biktima na si Romeo Agua ay residente ng Brgy. San Jose ng naturang bayan. Walong beses siya pinagbabaril ng militar – pitong beses sa katawan at isang beses sa bibig. Ayon sa mga saksi, ipinasubo pa sa kanya ang baril bago ipinutok ng hayok-sa-dugong militar.

Ang kasong ito ay dagdag sa sunud-sunod na mga insidente ng abusong militar na naitala sa naturang bayan at mga karatig na erya sa prubinsya ng Camarines Norte ngayong taon. Mula Enero, nakapagtala na ng 14 na kaso ng sapilitang panghahalughog, iligal na detensyon, panghaharas, pamamaslang at iba pa sa mga residente ng mga bayan ng Sta. Elena, Capalonga, Jose Panganiban at Labo.

Talamak na modus operandi ng militar at pulis ang pagwawasiwas ng abusong militar at pasismo, pagsasagawa ng mga sakyada at pagtitiyak ng kanilang presensya sa mga lugar na mayroong interes ang mga dambuhalang negosyo at may nakalinyadang neoliberal na proyekto. Partikular sa kalagayan ng Camarines Norte kung saan tumaas ang bilang ng mga paglabag sa karapatang tao partikular sa unang distrito ngayong taon, may tatlong nakatakdang ipatupad na proyektong pag-aari ng dayuhan: ang Copenhagen Infrastructure Partners’ wind mill project sa Jose Panganiban at Capalonga, ang malawakang pagmimina ng Mt. Labo Exploration and Development Corp. sa bayan ng Labo at ang pinaplanong geothermal project ng Premier GeoExcel Inc.

Ganito rin ang naging karanasan ng Masbate kung saan sunud-sunod na paglabag sa karapatan at sukdulang pagpatay din ang ginawa ng militar at pulis bilang paghahanda para sa pagpasok ng mga dayuhan at malalaking negosyo at proyekto. Halimbawa na lamang, sa pagpasok ng 1,854-ektaryang proyektong ekoturismo ng Masbate Park and Land Development, Inc., hindi bababa sa 200 kaso ng paglabag sa karapatan kabilang ang lampas 30 kaso ng pagpatay ang naitala. Sa mga baybayin naman ng Burias, Claveria at San Pascual na target ng malawakang reklamasyon at pagpasok ng komersyal na pangisdaan, naging madalas ang mga operasyon ng pulis sa ilalim ng Provincial Operation for Socio-Economic Development Against Crime (POSDAC) noong 2019. Hinuli ang mga mangingisda, sinunog at winasak ang kanilang mga bangka at kagamitang pangisda.

Ipinapanawagan ng NDF-Bikol ang ibayong pagmamatyag sa mga aktibidad at operasyon ng militar at pulis laluna sa mga erya sa rehiyong target ng samu’t saring neoliberal na proyekto. Kinakailangan kumilos ang mga organisasyong masa at mga residente upang ipagtanggol ang kanilang mga buhay at kabuhayan kapwa laban sa pagpasok ng mga mapaminsalang proyekto at sa kaakibat na mga operasyong militar. Hinihikayat din ang mga kapamilya ng mga biktima na makipag-ugnayan sa mga tagapagtaguyod ng karapatang-tao, midya, simbahan at iba pang institusyon upang maisapubliko ang mga krimen at mapanagot ang mga salarin.

Talamak ang abusong militar sa mga lugar na mayroong neoliberal na proyekto