“Top scorer” ang 303rd Brigade sa pagbayolar sang tawhanon nga kinamatarung

, ,

Samtang nagalala ang paglapas sang kinamatarung sibil sa isla sang Negros, naga-alagwa man ang pagpalapta sang peke nga balita nga nagahalin mismo sa mga opisyal sang militar kaangay sang kagarukan nga pagbinutig nila Pasaporte sang 303rd Brigade kag Arevalo sang 3rd ID, kag asta sa pinakamataas nga opisyal sang Philippine Army nga si Lt. Gen. Romeo Brawner Jr. Ginatapna nila ang kamatuoran kag ginalibod ang kabutigan paagi sa mga peke nga mga engkwentro, peke nga NPA nga nagsurender, ginrecycle nga mga nakuha nga kagamitan sang NPA agud mgamit sa photo-ops, kag peke nga mga accomplishment sa kadalag-an sang militar samtang ginapaguwa nga mahuyang kag mawasak na ang NPA.

Ginadayaw sang Philippine Army bilang mga accomplishment nga nagakadapat hatagan sang “streamer award” ang mga pagpatay sa mga mangunguma, paglapak sa tawhanon nga kinamatarung sang pumuluyo kag paglapas sa mga laye sang gyera. “Top scorer” ang 303rd Brigade sa daku nga salabton sa tanan nga mga pagbayolar sang tawhanon nga kinamatarung idalum sa pagpamuno nila Pasaporte kag Arevalo. Gina-into lang nila ang ila kaugalingon bangud maathag sa pumuluyo ang kamatuoran nga mas nagadamu ang mga biktima sang kalakasan kag kapintas nga tuga sang militarisasyon.

Idalum sa kampanya kontra-insurhensya sang reaksyonaryo nga hubon, sa ini nga tuig 2022, siyam ka rebolusyonaryo ang ginpatay sang mga pasista nga militar bisan sa ila estado nga hors de combat (ukon wala ikasarang nga magbato). Pinakaulihi nga panghitabo ang wala kaluoy nga pagpatay kay Ka Juanito Magbanua. Gindakup kag ginpatay si Ka Juaning sang pasistang militar sadtong Oktubre 10, 2022 sa Sityo Sig-ang, Brgy Carabalan, Himamaylan City, Negros Occidental.

Ang berdugo nga militar nagbayolar man sang kinamatarung sang mga hors de combat kaangay nila Virgilio Marco Tamban II (Ka Bedam) kag Ben Jack Rueles (Ka Yuhan) nga ginpatay sang 62nd IB sa Brgy. Amin, Isabela, Negros Occidental samtang nagakatulog sa payag sang masa. Sila ni Elbert Nicolas (Ka Carding) kag Jessa Quillano (Ka Clea) ang mag-asawa nga gindakup kag gintortyur kag ginpatay sang 94th IB sa Sitio Kulihaw, Brgy. Buenavista, Himamaylan City. Ginmasaker man pagkatapos nadakpan sang 94th IB sa Sitio Kalunakon, Brgy. Santol Binalbagan ang apat ka nagmasakit nga NPA nga sila ni Nikka de la Cruz (Ka Chai), Roel Ladera (Ka Jack), Alden Rodriguez (Ka Rocky) kag Roel Deguit (Ka Caloy).

Ini sila tanan ginpamatay sang militar sa mandu sang 3rd ID kag 303rd Brigade nga nagpamatuod sang daku nga salabton sa bayolasyon sa International Humanitarian Law (IHL) kag sa Geneva Conventions Protocol I.

Dugang pa, sa kapaslawan nga wasakon kag pahuyangon ang NPA kag ang rebolusyonaryo nga kahublagan ginpaluntad ang kaangay sang Martial Law sa pagpa-ebakwet sa masobra 18,000 ka pumuluyo sa mga barangay sang Himamaylan City kag Binalbagan, paglock-down sa pumuluyo, pag-imposar sang curfew, kag ilabe na sa pagpangibabaw sang kontrol sang militar sa LGU, DSWD kag sa mga opisyal sang barangay. Tubtub subong, wala untat ang militarisasyon indi lang sa Himamaylan City kundi sa bilog isla sang Negros.

Nagsala ang mga berdugo nga militar nga sa ila pagpatay kay Ka Juaning maghuyang ang rebolusyonaryo nga kahublagan.

Ginakilala sang tanan nga rebolusyonaryo nga kaupod, masa, aktibista, mga abyan, alyado, mga patriyotiko kag demokratiko nga pwersa si Kaupod Juanito Magbanua (Romeo Nanta) sa iya pagka-baganihan. Ginhalad niya ang iya kabuhi nga wala sang pangduha-duha para sa rebolusyon kag masang pigos.

Si Kaupod Juanito Magbanua bilang tigpamaba sang NPA Negros ang nangin tingog sang rebolusyonaryo nga kahublagan kag sang masang pigos sa isla sang Negros. Ang iya pag-alagad sa pumuluyo magapabilin nga buhi kag inspirasyon sa tanan nga NPA kag rebolusyonaryo nga masa sa Negros nga determinado nga ipadayon ang iya nasugdan tubtob maangkon ang matuod nga kahilwayan kag kadalag-an.

Ang NDF-Negros nagapanawagan sa tanan nga Negrosanon nga maghiliugyon sa pag-atubang kag pamatukan ang nagalala nga militarisasyon kag pasismo sang estado sa idalum sang rehimen US-Marcos II. Ginapanawagan man sa mga lokal nga pangginahum (LGU) kag mga barangay opisyal nga manindugan nga itib-ong ang civillian supremacy kag manindugan sa pagdepensa sa tawhanon nga kinamatarung kag sa ekonomikanhon nga interest sang pumuluyo nga ginalapas sang militar kag NTF-ELCAC.

Subong man ginapanawagan sa mga peace-loving nga pumuluyo, tawong simbahan, mga abugado kag midya kag iban pa nga sektor sang sosyedad nga makigbahin sa pagpanawagan para sa matuod nga kalinong base sa hustisya sosyal. ###

“Top scorer” ang 303rd Brigade sa pagbayolar sang tawhanon nga kinamatarung