(Video) Pahayag ng NPA-Quezon sa Ika-55 anibersaryo ng CPP

, ,

Click here to download.

(Video) Pahayag ng NPA-Quezon sa Ika-55 anibersaryo ng CPP