Articles tagged with Health Workers

Health workers win long-delayed Covid-19 allowance
March 17, 2024

Due to their persistent clamor, health workers in government-owned and -controlled corporations (GOCC), Philippine General Hospital (PGH) and Department of Health (DOH)-owned hospitals have finally acquired their much-delayed Covid-19 allowance or Health Emergency Allowance. They received the allowance on March 13 (GOCC), and in February (PGH and others), which originally was supposed to be released […]

Labis na naantalang Covid-19 alawans para sa mga manggagawang pangkalusugan, nakamtan na
March 17, 2024

Dahil sa walang tigil na paggigiit, nakamtan na ng mga manggagawang pangkalusugan sa mga ospital na Government Owned and Controlled Corporations (GOCC), sa Philippine General Hospital (PGH) at mga hawak ng Department of Health (DOH) ang kanilang labis na naantalang Covid-19 alawans o Health Emergency Allowance. Natanggap nila ang alawans noong Marso 13 (GOCC), at […]

Tuluy-tuloy na protesta para sa benepisyo at karapatan, inilunsad ng mga manggagawang pangkalusugan
December 14, 2023

Walang-maliw na mga kilos protesta at aksyong masa ang inilunsad ng mga manggagawang pangkalusugan at kanilang unyon sa pamumuno ng Alliance of Health Workers (AHW) mula pa noong Disyembre 5. Linggo-linggong naglulunsad ng mga pagkilos ang AHW sa mga ospital. Noong Disyembre 13 sumugod sila sa Department of Budget and Management (DBM) para igiit ang […]

Pagkawawa sa mga Pilipinong nars: 12-oras na paggawa, barat na sahod
January 18, 2023

Umaabot sa 12 oras ang karaniwang duty o araw ng pagtatrabaho ng mga nars De La Salle University (DLSU) Medical Center, ang pinakamalaking pribadong ospital sa Cavite. Ayon kay Vilma Garcia, tagapangulo ng unyon ng mga empleyado ng ospital, ito ay dahil kulang na kulang ang iniempleyo ng kapitalistang may-ari na mga nars para mag-asikaso […]

7,000 nars, nagwelga sa US
January 12, 2023

Ikinasa ng mga asosasyon ng nars sa New York, US ang kanilang welga noong Enero 9 para igiit ang pagtitiyak ng ligtas na patient-to-staff ratio, makatarungang sahod at pagpapanatili ng kanilang mga benepisyo. Mahigit 7,000 nars mula sa dalawang malaking ospital sa ilalim ng New York State Nurses ang bumoto na magwelga, matapos tumanggi ang […]

Maramihang pangingibang-bansa ng mga nars, pinangangambahan
December 15, 2022

Nangangamba ang Filipino Nurses United na maramihang aalis ang mga may karanasang nars matapos ang alok ng New Zealand ng “residency” (permanenteng paninirahan) at mas mataas na sahod sa sinumang nars na handang magtrabaho doon. Gayundin ang pahayag ng Philippine Nurses Association na nagsabing posibleng maapektuhan ang operasyon laluna ng mga pribadong ospital kung mangyari […]