Articles tagged with #NDFP50

Celebrate the Golden Anniversary of the NDFP: Build the People’s Revolutionary Strength and Unity through Struggle for National Democracy and a Bright Socialist Future
May 04, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma) |

The Katipunan ng mga Gurong Makabayan (KAGUMA) joins the Filipino people in celebrating the Golden Anniversary of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), the most consolidated united front organization of all revolutionary and progressive classes and sectors forwarding the national democratic revolution with a socialist perspective through protracted people’s war. April 23, 1973, […]

Mga pahayag sa pagdiriwang ng rebolusyonaryong kilusan sa Quezon sa ika-50 anibersaryo ng NDFP
May 03, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog |

Bagong Hukbong Bayan-Quezon (Apolonio Mendoza Command ) Abril 24, 2023 Isang mapula at mapagpalayang araw ang ipinaabot ng Apolonio Mendoza Command sa ika-limampung taong pagdiriwang ng anibersaryo ng NDFP. Mataas ang pagkilala ng NPA sa lalawigan ng Quezon sa makasaysayang papel ng NDFP na isulong ang makauring pakikibaka ng sambayanan, igiit ang makatwirang laban para […]

Warmest regards and congratulations on the occasion of the 50th anniversary of the National Democratic Front of the Philippines
April 24, 2023 |

Dear comrades, Please accept our warmest regards and congratulations on the occasion of the 50th anniversary of the National Democratic Front of the Philippines. We wish you the best in your celebrations and in your future endeavours as you continue to build the Filipino revolution. Anti Imperialist Action Ireland will be hosting a celebratory public […]

Look forward to more golden years
April 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

It is with heads up high and obvious exuberance that NDF-Panay joins the National Democratic Front of the Philippines in celebrating our golden 50th year. To have reached fifty years of arduous struggle with acclaimed achievements nationally and internationally is indeed a cause for celebration. As we commemorate our anniversary we also pay tribute to […]

Ibayong palahukin ang sambayanang Pilipino sa pambansa demokratikong rebolusyon! Palakasin ang National Democratic Front of the Philippines!
April 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Itaas at iwagayway natin ang mga pulang bandila sa ika-50 anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP)! Inspirasyon ng NDFP-ST sa pagdiriwang ng ginintuang anibersaryo ang buhay at pakikibaka ng mga kapita-pitagang lider na sina Benito “Ka Laan” Tiamzon at Wilma “Ka Bagong-Tao” Austria-Tiamzon, at iba pang mga rebolusyonaryong martir at bayani ng […]

50 taon ng National Democratic Front of the Philippines! 50 taon ng pinakamalawak na pagkakaisa para sa bagong demokratikong rebolusyon!
April 24, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Masbate (Jose Rapsing Command) |

  Download: PDF Ngayong Abril 24, 2023, ipinagdiriwang nating mga Masbatenyo ang ika-50 anibersaryo ng Pambansa Demokratikong Prente ng Pilipinas o National Democratic Front of the Philippines. Ang NDFP ang pinakamalapad na alyansa ng mamamayang naghahangad ng tunay na kalayaan at demokrasya sa pamamagitan ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka. Ang kasaysayan ng lipunang Pilipino ay kasaysayan […]

Mga makabayang tsuper at operator sa buong bansa, buong lakas na isulong ang rebolusyon! Ipagdiwang ang ika-50 anibersaryo ng NDFP!
April 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Pambansang Samahan ng Makabayang Tsuper (PSMT) |

Pinakamataas na pagpupugay ang ipinaaabot ng Pambansang Samahan ng Makabayang Tsuper (PSMT) sa ika-50 anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines at sa lahat ng mga rebolusyonaryong organisasyong masang kasapi ng NDFP. Taas kamaong kinikilala ng PSMT ang NDFP bilang pinakamalawak na nagkakaisang prente ng sambayanang Pilipino na nagsusulong ng pambansa demokratikong rebolusyon. Sa […]

Panghawakan ang limang dekadang pagsulong ng nagkakaisang prente tungo sa pagtatagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan!
April 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Laguna | Divina Malaya | Spokesperson |

Pinakamainit at rebolusyonaryong pagbati ang ipinapaabot ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan sa probinsya ng Laguna para sa ika-50 anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines! Tunay na kumikinang ang limang dekada ng maningning na tagumpay at ubos-lakas na pagpapatuloy ng pakikibaka ng rebolusyonaryong kilusan ng mamamayan, at ibayong lumalakas ang mga makabagong rebolusyonaryo […]

Saulugon ang ika 50 ka tuig sa NDFP ug makigbisog taliwala sa bangis nga ataki sa kaaway
April 24, 2023 | New People's Army | Northeast Mindanao Regional Operational Command | NPA-Surigao del Sur | Sandara Sidlakan | Spokesperson |

Click here to download. _____ Ang umaabot nga anibersaryo sa NDFP adunay lalum nga kabililhon sa kasaysayan sa pakigbisog sa katawhan. Kini nagasimbolo sa kapin lima ka dekada nga walay hunong nga pakigbisog sa katawhan alang sa nasudnong kagawasan ug tinuod nga demokrasya. . Busa, ang NPA- Surigao del sur nagpadangat sa among malipayong pagduyog […]

Papigsaen ken palawaen ti NDFP-Ilocos! Iyabante ti dangadang ti masa nga Ilokano tapno salakniban ti seguridad ken soberanya ti Pilipinas laban iti imperyalista nga agresyon! Salakniban ti daga ken natural a gameng laban iti panaggamrud dagiti monopolyo kapitalista kakunniber ti rehimen Marcos!
April 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Kas karaniag ti balitok a raya ti init daytoy nga aldaw ti maika-50 tawen ti National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Daytoy nga aldaw ket panagrambak ti 50 tawen ti dumardarang a balligi ti naanep a panagakem ti NDFP iti tulbek a rebbengen iti panangisigurado iti balligi ti demokratiko a rebolusyon ti umili – […]