Articles in Waray

NDF-EV, ginhandum an masaker ha Sag-od, ginsaludaran an padayon nga pakigbisog han katawhan para ha kamatuoran ngan rebolusyunaryo nga hustisya
September 15, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Eastern Visayas |

Militante nga nakikig-usa an National Democratic Front-Eastern Visayas ha molupyo han Sag-od ngan ha ngatanan nga katawhan Pilipino ha paghandum ha ika-41 nga anibersaryo han masaker han Sag-od–an brutal nga panmatay ha diri mamenos ha 46 nga parag-uma ha baryo han Sag-od, Las Navas, Northern Samar hadton paghahadi ni Marcos Senior. “An mga samad han […]

Komunidad han minoriya ha Samar, nag-ebakwet kahuman okuparan han 8th ID an ira sityo
September 01, 2022 | New People's Army | Eastern Visayas Regional Operational Command (Efren Martires Command) | NPA-Northern Samar (Rodante Urtal Command) | Amado Pesante | Spokesperson |

Pwersahay nga napaiwas an mga kaapi han tribu han Mamanwa ha usa nga sityo ha Northern Samar kahuman himuon nga panmilitar nga hedkwarters han 8th Infantry Division an ira komunidad para ha usa nga dako nga pankombat nga operasyon ha nakapalibot nga kagugub-an, sigon ha Bagong Hukbong Bayan. Tikang pa han temprano nga parte han […]

Impiltrador-parupan-ngilkil, ginsirutan han BHB-Northern Samar
August 25, 2022 | New People's Army | Eastern Visayas Regional Operational Command (Efren Martires Command) | NPA-Northern Samar (Rodante Urtal Command) | Amado Pesante | Spokesperson |

Ginreport han Bagong Hukbong Bayan ha Northern Samar nga ginsirutan han usa katim han mga Pula nga mangaraway an usa nga aktibo nga impormer han militar nga responsable ha panmatay, pangilkil, pan-ngawat ngan iba pa nga krimen kontra ha katawhan. Ginsering han Rodante Urtal Command (BHB-RUC) nga ginpatok han lokal nga yunit han BHB an […]

Larab | August 20, 2022
August 20, 2022

Rebolusyonaryong pahayagang masa ng Eastern Visayas. Inilalathala ito sa wikang Waray.

Diri terorista hi Fr. Cerbito
August 20, 2022

Usa nga dako nga buwa ngan waray ha mga progresibo nga indibidwal an pagbansag han “Anti-Terrorism Council” (ATC) kan Fr. Walter Alipio de Asis Cerbito ngan ha lima pa nga indibidwal komo mga “terorista.” Pinaagi han usa nga resolusyon nga ginpirmahan hini hadton Mayo 25 kundi gin-gawas ha publiko hadton Hunyo 15, malisyoso nga ginre-red […]