Kawad-on sang duta, palalaon sang programa nga SPLIT, pagtukod sang mga mega farm

,

Kawad-on sang duta, palalaon sang programa nga SPLIT, pagtukod sang mga mega farm
Palalaon sang programa nga SPLIT (Support to Parcelization of Lands for Individual Titles) sang Department of Agriculture (DA) ang kawad-on sang duta sa kaumhan, suno sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) sa isa ka pahayag sang Septyembre 7. Pagapondohan ang programa nga ini sang P18.3 bilyon nga utang halin sa World Bank. Sakup sini ang halos 1.4 milyon nga ektaryang duta nga agrikultural, nga ginatalauma sang halos isa ka milyon nga mangunguma.

Indi simple nga pagpanagtag sang indibidwal nga titulo ang katuyuan sang SPLIT. Baliskad sa ngalan sang programa nga para kuno ihatag ang mga indibidwal nga titulo, ang matuod nga tuyo sang SPLIT nga hatagan-dalan ang malaparan nga pagbakal sang mga titulo para tukuron ang mga “mega farm” sang mga daku nga kumpanya. Sa dinekada nga inagihan sang KMP, masami nga nagakabawi ang mga Certificate of Land Ownership Award sang indibidwal nga mangunguma gamit ang mga buslot sa layi, kalakasan kag pagpaniplang. Lapnagon ang mga areglo sang maanomalya nga pagbawi sang mga agalon nga mayduta sa mga duta nga ginpanagtag na sa mga sistema nga pareho sang aryendo.

Magapalubha man sa gutom ang mangunguma sa programa sang DA nga Mega Farms and Food Security Program. Ginaduso sang nasambit nga programa ang pagsimpon sang indibidwal nga mga mangunguma nga may uyat sang magagmay nga parsela sang duta padulong sa mga daku nga ulumhan o “mega farm” nga may 50 ektarya para sa “espesyalisado nga produksyon” sang mga “high value crop” o mga produkto nga madasig nga nabaligya sa dumuluong nga merkado. Kasugpon ini sa programa nga ginaduso sang Asian Development Bank sa pagsaylo sang mga mangunguma sa pagtanum sang komersyal nga mga produktong agrikultural, partikular ang mga mangunguma sa palayan nga nadulaan sang kita dulot sang liberalisasyon sa importasyon sang bugas.

Kawad-on sang duta, palalaon sang programa nga SPLIT, pagtukod sang mga mega farm