Mga krimen sa digmang agresyon ng Australia sa Afghanistan

,

Inami ng Australian Defense Force Chief Gen. Angus Campbell noong Nobyembre 17 na sangkot ang mga sundalo ng Special Air Service (SAS) ng Australia sa brutal na pagpaslang sa 39 sibilyan sa Afghanistan mula 2005 hanggang 2016. Nalinaw sa imbestigasyon na mga bihag at magsasaka ang kanilang mga pinaslang, at hindi mga kombatant.

Nalantad ito matapos isapubliko ang resulta ng apat na taong imbestigasyon na pinangunahan ng isang huwes. Kabilang sa mga kasong nalantad ang mga pagpaslang na isinagawa bilang bahagi ng tradisyong “blooding” ng SAS kung saan sapilitang pinababaril sa mga sundalong bagong deploy sa Afghanistan ang isang bihag. Natuklasan din na sangkot ang mga sundalo sa pagtatanim ng mga ebidensyang armas at gamit pangkomunikasyon para palabasing napatay ang mga biktima sa lehitimong mga engkwentro. Kasalukuyang iniimbestigahan ng pederal na pulisya ng Australia ang 19 na sundalo na dawit sa mga krimen.

Kasamang nanghihimasok ang Australia sa Afghanistan noong 2001 sa ilalim ng digmang agresyon ng US na isinagawa sa tabing ng “kontra-terorismo.” Hanggang ngayon ay nananatiling nakapakat ang mga sundalo nito, kasama ng libu-libo pang sundalong Amerikano, sa bansa.

Mga krimen sa digmang agresyon ng Australia sa Afghanistan