Masobra 1 milyong kababainhan, nabuhin sa pwersa sa pangabudlay

,

Masobra isa ka milyon nga kababainhan ang nabuhin sa pwersa sa pangabudlay sang nagligad nga tuig. Halos doble ini sa numero sang kalalakihan (600,000) nga nabuhin sa pareho nga panahon.

Sa sini, 19.7 milyon o masobra katunga sang kababainhan nga may edad 15-pataas ang wala ginakabig nga kabahin sang pwersa sa pangabudlay. Sa masobra 37 milyong kababainhan sa amo nga mga edad, 17.4 milyon lang ang ara sa pwersa sa pangabudlay. Lakip sa mga ginbuhin ang kababainhan nga naga-eskwela, mga iloy sang puluy-an, mga nakulong o indi makahulag bangud sa lockdown, mga may balatian, kag mga nagahulat sang resulta sa gin-aplayan nga trabaho. Daan na nga manubo ang tantos sang partisipasyon sang kababainhan sa pwersa sa pangabudlay kumparar sa kalalakihan. Sa pinakaulihi nga estadistika, ara sa 46.9% lang ang tantos sang pag-entra sang kababainhan sa pwersa sa pangabudlay kumparar sa 73.9% sa kalalakihan.

Sa tantya sang Ibon Foundation, masobra 10 milyong Pilipino, kag indi 4 ka milyon lang pareho sa tantya sang estado, ang wala sang trabaho sang Enero. Mas mataas man ang tantos sang disempleyo sa kubay sang kababainhan (8.8%) kumparar sa kalalakihan (8.7%). Daku nga bahin man ang kababainhan (13.4%) nga kulang sa trabaho sang nagligad nga tuig.

Masobra 1 milyong kababainhan, nabuhin sa pwersa sa pangabudlay