Paghimo sang militar kag pulis sang hitlist, nabuyagyag

,

Nabuyagyag sini lang ang pagpangalap sang rehimeng Duterte sang mga ngalan sang mga titser, empleyado kag abugado nga target para sa sistematiko nga red-tagging kag “nyutralisasyon”. Sang Marso 10, ginpubliko ang isa ka memorandum sang Department of Interior and Local Government nga nagmandu sa mga ahensya sang estado nga ilista kag isumite sa pulis kag militar ang mga ngalan sang mga titser kag empleyado nga myembro sang Alliance of Concerned Teachers kag Courage.

Antes sini, nabuyagyag ang pagpangayo sang hepe sa paniktik sang Calbayog City sa Samar nga si Police Lt. Fernando Calabria Jr. sa lokal nga korte sang listahan sang mga abugado sang mga ginaakusahan sini nga may angut sa armadong hublag. Nagpangayo pa siya sang adbays sa korte kon paano “inyutralisa” ang nasambit nga mga abugado.

Naglab-ot na sa 61 abugado ang ginpatay sa idalom sang rehimeng Duterte.

Iligal nga pag-aresto. Gin-aresto sining Marso 21 si Renalyn Tejero, isa ka paralegal sang Karapatan-Caraga sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Anay estudyante siya sang Alcadev. Tubtob subong indi pa mahibal-an kon diin siya gindala sang mga pulis.

Sang Marso 17, gin-aresto si Rosanilla Consad, secretary general sang Alliance of Concerned Teachers-Caraga kag assistant principal sang San Vicente National High School sa Barangay Humabon, Butuan City. Anay nga gin-red-tag si Consad kag ginpaidalom sa sarbeylans. Nahilway siya pagkatapos magpyansa sang Marso 20.

Sa Iloilo, gin-aresto sang mga suldado si Julie Lago, katapu sang Katilingban sang mga Mangunguma nga Imol sa Janiuay sa iya balay sa Mañacabac, Janiuay sang Marso 16. Gin-akusahan siya nga katapu sang BHB. Sa pareho nga mga kaso, gintamnan sang mga armas kag “subersibo” nga dokumento ang iya puluy-an.

Paghimo sang militar kag pulis sang hitlist, nabuyagyag