Dakung tabang ang ₱100 umento sa suhulan

,

Dakung tabang alang sa mga mamumuo ang ₱100 subsidyong dugang sa inadlawang suhulan, ilabina sa mga industriya ug serbisyong “esensyal” sa panahon sa pandemya. Daghan kanila ang walay kasiguruhan sa trabaho, nagadawat og wala pa sa inadlawang minimum, ug nakapailalum sa kahimtang nga “no work, no pay.”

Lakip dinhi si Andrea, mamumuo sa usa ka restawran nga abli-sirado depende sa ang-ang sa lockdown. Usa ka tuig na siyang kontraktwal ug nakalansang sa ₱336 ang iyang suhol.

Bentahe usab kini kang Bob, mamumuo sa ahensyang ginakontrata sa usa ka kumpanya sa internet, nga nagadawat lamang og ₱400 kada adlaw.
Kung tugutan, dapat gani ₱200 ang umento, matud kang Mon, usa ka delivery rider nga mikita og ₱500 kada araw. Sa iyang panglantaw, dili man kini imposible ilabina nga daku ang kita sa kumpanya tungod kay daghan ang nagsalig sa ilang serbisyo.

Bisan nagadawat og ₱1,300/adlaw, pabor usa sa ₱100 umento ang mamumuo sa call center nga si Karla. Matud niya, angayan lamang nga ihatag ang umento aron makaapas sa makabuhi nga suhulan ang mayorya sa mga mamumuo.

Dakung tabang ang ₱100 umento sa suhulan