Bakwit School 7, laya na

,

Nakalaya na noong Mayo 14 ang tinaguriang Bakwit School 7 mula sa halos tatlong buwang pagkabilanggo matapos ibasura ng korte sa Davao del Norte ang gawa-gawang mga kaso laban sa kanila. Ang Bakwit School 7 ay sina Chad Booc, Roshelle Mae Porcadilla, Benito Bay-ao, Segundo Milong, Jomar Benag, Esmelito Oribawan at Moddie Mansimuy-at. Inaresto sila sa isinagawang reyd ng pulis sa kampus ng University of San Carlos sa Cebu City noong Pebrero 15. Kinasuhan sila ng kidnapping at iligal na detensyon ng mga batang Lumad.

Bago nito, inagaw ng militar at pulis ang 26 estudyanteng Lumad at “pinauwi” sila sa Mindanao. Labingwalo sa kanila at kanilang mga magulang ay nakapailalim pa sa kontrol ng militar hanggang ngayon.

Sa kabila ng pagbabasura ng kaso ng korte, nagbanta ang NTF-ELCAC noong Mayo 19 na muling magsasampa ng mga kaso laban sa pito.

Bakwit School 7, laya na