9 ka opensiba sa BHB sa 9 ka adlaw

,

Siyam ka taktikal nga opensiba ang gilunsad sa mga yunit sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa mga prubinsya sa Davao Oriental, Quezon, Occidental Mindoro, Camarines Sur, Northern Samar ug Samar sulod sa siyam ka adlaw. Desesays ang napatay ug 18 ang nasamdan sa tropa sa kaaway sa maong mga opensiba.

Sa Davao Oriental, giambus sa BHB ang sakyanang militar sa haywey sa Sityo Tagawisan, Badas, Mati City, niadtong buntag sa Mayo 30. Gitaho sa mga saksi nga duha ang napatay nga elemento sa 66th IB nga sakay niini. Nahitabo ang ambus usa ka kilometro lamang ang gilay-on sa tsekpoynt sa PNP Task Force Mati.

Sa Quezon, giambus sa BHB ang mga tropa sa 85th IB sa Barangay Batbat Sur, Buenavista niadtong Hunyo 6. Usa ka sundalo ang napatay ug duha ang nasamdan.

Sa Occidental Mindoro, giambus sa BHB-Mindoro ang giusang pwersa sa 203rd IBde ug pulis nga lulan sa usa ka sakyanang militar sa Sityo Banban, Nicolas, Magsaysay niadtong Mayo 28. Padulong ang maong yunit sa usa ka programang kontra-insurhensiya sa kasikbit nga barangay kauban ang pipila ka upisyal sa lokal nga gubyerno. Tulo ang kumpirmadong napatay. Upat sa 10 ka nasamdan ang anaa sa grabeng kundisyon.

Gipanghimakak sa BHB-Mindoro ang pasangil sa 203rd IBde nga si Governor Ed Gadiano ang target sa maong ambus. Matud niini, gisiguro sa mga Pulang manggugubat nga makalabay ang sakyanang adunay sakay nga sibilyan ayha gipatuman ang armadong aksyon.

Duha ka magkasunod nga ambus ang gilunsad sa BHB-West Camarines Sur batok sa mga tropa sa 9th IB sa Barangay Cambalidio, Libmanan niadtong buntag sa Mayo 30. Upat ang natahong samaron sa mga sundalo.

Samtang unum ka sundalo ang napatay sa magkasunod nga atake sa BHB-Western Samar (Arnulfo Ortiz Command). Duha ang napatay sa magkadungan nga operasyong haras sa mga barangay sa San Nicolas ug Can-aponte, San Jose de Buan niadtong Mayo 31. Tulo ka Pulang manggugubat ang nasamdan ug dihadiha dayong gitambalan sa mga medik.

Upat usab ang napatay samtang tulo ang samaron sa nag-operasyong tropa sa 43rd IB sa operasyong haras sa BHB sa utlanan sa Barangay Dawo ug Barangay Bayo, Oquendo District, Calbayog City niadtong Mayo 24.

Sa parehong adlaw, gipabuthan sa BHB-Northern Samar (Rodante Urtal Command) ang nag-operasyong tropa sa 20th IB sa Barangay San Miguel, Las Navas. Upat ka sundalo ang kumpirmadong napatay sa insidente.

9 ka opensiba sa BHB sa 9 ka adlaw