Mga sundalo sa Quezon, gipalayas sa tagabaryo

,

Gidayeg sa National Democratic Front-Southern Tagalog (NDF-ST) sa usa ka pamahayag niadtong Hunyo 2 ang gipakita nga kaisog ug panaghiusa sa katawhan sa Quezon aron palagputon ang upat ka kampo militar sa ilang mga baryo. Pinaagi sa hiniusang baruganan sa porma sa mga petisyon ug uban pa, napalayas sa mga residente sa barangay Sta. Elena ug Cawayan sa Lopez; ug Vista Hermosa ug P. Herrera sa Macalelon ang mga sundalong nakakampo sa ilang lugar.

Gireklamo sa mga residente sa Barangay Sta. Elena ang bandalismo sa mga sundalo sa ilang barangay hall. Nagbilin og basura ug hugaw ang mga sundalo nga gipalimpyo sa tagabaryo. Tungod niini, nagkahiusa ang mga residente nga bawalang mosulod sa barangay ang mga pasista.

Sa Barangay Cawayan, napugos nga mohawa ang mga sundalo tungod kay dili gusto sa mga residente nga duul ang kampo sa baryo.

Napalayas usab sa mga taga-barangay Vista Hermosa ang mga sundalong nakakampo sa ilang lugar tungod sa kagubot ug perwisyong gihatud sa mga sundalo. Niadtong Enero 31, namatay ang gialimahang kabayo sa usa ka residente dihang nagpabuto ang hubog nga mga tropa sa CAFGU ug militar. Kini ang usa sa nahimong mga hinungdan aron magpetisyon ang tagabaryo sa Sangguniang Barangay nga palayason sila. Niadtong Mayo 17, gibalhin sa mga sundalo ang kampo sa kasikbit nga baryo nga P. Herrera, apan gisugat usab sila didto sa nagareklamong katawhan.

Gipalayas nila ang mga sundalo taliwala sa kapin usa ka bulan na nga mga nakapokus nga operasyong militar sa 59th IB ug 85th IB sa 34 ka barangay sa Lopez, Macalelon ug Gumaca. Mikabat sa duha ka gidak-ong kumpanyang tropa sa militar, pulisya ug CAFGU ang nag-operasyon sa maong mga barangay. Nagsilbi silang gwardya sa konstruksyon sa duha ka magun-ubong proyektong dam sa Barangay Vista Hermosa.

Gipamatud-an sa mga maong pagpalayas nga dili babag ang armas ug pagpanghadlok sa militar sa paghugpong sa katawhan. Matud sa NDF-ST, ang kaisog ug baruganan sa mga taga-Quezon sa pakiglantugi alang sa ilang kaayuhan kinahanglang kutluan og inspirasyon ug himuong sumbanan sa tanang katawhan sa Southern Tagalog nga ginaperwisyo sa mga sundalong nagakampo sa ilang mga baryo.

Mga sundalo sa Quezon, gipalayas sa tagabaryo