Mga protesta

,

DUTERTE, TAPUSON NA. Gilunsad pinaagi sa online press conference niadtong Hunyo 3 ang protestang “Duterte Wakasan Na,” usa ka pormasyong maghugpong sa tanang pwersang nagtinguhang tapuson ang paghari sa rehimeng Duterte ug ang serye sa mga pakyas ug magun-ubong mga palisiya niini. Gimakmak sa mga koordineytor niini ang planong panagsangga sa mag-amahang Rodrigo ug Sara Duterte sa presidensyal nga eleksyong 2022.

Ang maong alyansa ang bunga sa petisyong “Save the Nation! Duterte Resign!” nga gipasiugdahan sa mga mamumuo sa panglawas.

PROTESTA BATOK SA BACIWA-PRIMEWATER. Nagprotesta niadtong Mayo 3 ang mga mamumuo sa Bacolod City Water District (BACIWA) atubangan sa balay sa direktor niini nga si Mona Dia Hardin sa Bacolod City aron babagan ang iligal nga pagtangtang sa 60 ka mamumuo ug pagbaligya niya og BACIWA sa Primewater sa pamilyang Villar.

PROTESTA DE MAYO. Nagpiket atubangan sa Department of Education niadtong Mayo 28 ang mga magtutudlo, suot ang tradisyunal nga sanina nga pang-Flores de Mayo, aron iduso nga ihatag na ang alawans nga pang-internet, makatarunganong dugang sweldo ug uban pang benepisyo.

PROTESTA ALANG SA AYUDA. Sunud-sunod nga mga protesta ang gilunsad sa mga demokratikong organisasyon sa ulahing mga adlaw sa Mayo aron iduso ang ₱10,000 ayuda alang sa tanan, ₱100 subsidyo sa suhulan ug ₱15,000 subsidyo alang sa produksyon. Kini human giaprubahan sa Kongreso ang Bayanihan 3, nga naggahin sa gamay kaayong ₱2,000 ayuda para sa tanan ug ₱30 bilyon hangtud ₱45 bilyong kinatibuk-ang pondo alang sa mga mamumuo, mag-uuma ug miuling mga migranteng Pilipino. Gisal-ot dinhi ang ₱54.6 bilyong pondo alang sa pensyon sa retiradong mga upisyal sa militar. Samtang mibutar alang dinhi ang blokeng Makabayan, labaw pa kining nanawagan alang sa makatarunganong ayuda.

Mga protesta