Ika-5 tuig ni Duterte, ginsug-alaw sang protesta

,

Masobra isa ka libo ang nagmartsa padulong sa Mendiola Bridge sa Maynila sa ikalima tuig sa poder ni Rodrigo Duterte sang Hunyo 30 agud sukton ang iya rehimen sang korapsyon, pagtraidor, pagpamatay kag pagpaantus sa banwa.

Sa pagpamuno sang Bagong Alyansang Makabayan, ginduso sang nagkalainlain nga organisasyon ang pagtapos sa mga pagpamatay kag pag-akusar sa rehimeng Duterte sa tanan niya nga krimen batuk sa pumuluyo. Naglunsar sang kapareho nga protesta sa San Pedro City, Laguna.

Sa pareho nga adlaw, ginkalampag sang mga mamumugon sa ikaayong lawas ang upisina sang Department of Health sa Manila City agud iduso ang ila benepisyo kag ipanawagan ang pagbiya sa pwesto sang sekretaryo sang departamento nga si Sec. Francisco Duque III.

Ika-5 tuig ni Duterte, ginsug-alaw sang protesta