CNL-Negros, naglunsad ng Kongreso

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nagtipun-tipon ang mga rebolusyonaryong pari, pastor, relihiyosong lalaki at babae at mga laykong taong-simbahan sa isla ng Negros kamakailan para idaos ang ikalawang kongreso ng balangay ng Christians for National Liberation sa isla. Binuo ng kongreso ang taktikal na plano ng CNL sa rehiyon at inihalal si Ericson Buglas bilang tagapangulo nito.

Pinagtibay ng Kongreso ang pagkakaisa ng mga delegado para pag-aralan ang pambansa at panrehiyong panlipunang sitwasyon. Tinalakay dito ang naging mga kaisahan at Limang Puntong Programa ng CNL na nabuo sa ika-9 nitong Pambansang Kongreso na idinaos noong Setyembre 2022.

CNL-Negros, naglunsad ng Kongreso