Mamamayan ng TK, nangalampag laban sa taas-presyo at importasyon

Sa pangunguna ng mga pamprobinsyang balangay at kasaping organisasyon ng Bagong Alyansang Makabayan-Timog Katagalugan (BAYAN-TK), inilunsad ng iba’t ibang organisasyon sa rehiyon ang kampanyang “Kalampagan Kontra Taas-presyo at Importasyon”. Pagtutol ito sa sunud-sunod na taas presyo ng langis at bigas at sa patakarang importasyon ng rehimeng US-Marcos-Duterte.

Nagsagawa ng iba’t ibang anyo ng protesta gaya ng selfie protests at noise barrage at sa pamamagitan ng sabayang kalampagan ng mga kalderong walang laman sa mga komunidad sa Cavite at Laguna noong Setyembre 11. Nag-ikot sa mga komunidad ang mga progresibong organisasyon upang talakayin ang isyu ng implasyon at ang mga pahirap na neoliberal na patakaran. Naglunsad din sila ng operasyon pinta at dikit ng mga streamer at sticker. Inirehistro ang disgusto ng mamamayan ng rehiyon sa kawalang aksyon ng gubyerno sa krisis sa bansa.

Itinambol din sa mga panawagan ang ayuda para sa pinakamahihirap na mamamayan, pagbubuwag sa mga kartel sa sektor ng agrikultura at pagbabasura sa Rice Liberalization Law at Oil Deregulation Law. Ipinanawagan din ang suporta sa mga magsasaka at lokal na prodyuser ng pagkain, gayundin ang pagsasabatas ng family living wage o nakabubuhay na sahod.###

Mamamayan ng TK, nangalampag laban sa taas-presyo at importasyon