Giương cao ngọn cờ hồng nhân ngày kỷ niệm 55 năm thành lập Đảng!

, ,
PilipinoEnglishBisayaIloco

Nhân ngày 26 tháng 12, Đảng Cộng Sản Philippines sẽ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập của nó. Một trong những nhiệm vụ to lớn nhất của Đảng ngày nay là tự củng cố về mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức để có thể hoàn toàn đập tan chiến dịch đàn áp của kẻ thù, dẫn dắt quần chúng đấu tranh chống lại chính quyền bù nhìn, áp bức và Phát-xít của tên Marcos và tiến tới Cách Mạng Dân Chủ Nhân Dân.

Nhân dịp ngày kỷ niệm, chúng ta hãy củng cố lại lời cam kết của từng cán bộ và thành viên, bất kể cũ hay mới, để thúc đẩy chủ nghĩa Mác-Lênin-Mao và những nguyên tắc cơ bản của Đảng mà đã được đặt ra trong chính cương và sách lược của Đảng. Chúng ta một lần nữa hãy giương cao nắm đấm và thề sẽ làm hết sức mình để nâng cao nhận thức vô sản cách mạng của ta, phục vụ, đấu tranh cho lợi ích của nhân dân trong mọi thời điểm, như mỗi chúng ta đã cam kết khi tham gia Đảng.

Chúng ta cũng hãy kỉ niệm nhân ngày 16 tháng 12 về cuộc đời cách mạng của đồng chí Jose Maria Sison, người thành lập Đảng, nhân dịp lần đầu tiên tưởng niệm sự ra đi của đồng chí. Chúng ta phải cùng nhau phát triển và giữ vững các di sản và tuân theo lời dạy của đồng chí về công cuộc thúc đẩy đấu tranh cách mạng của nhân dân Philippines.

Chúng ta hãy cùng tưởng nhớ những anh hùng và liệt sĩ của cuộc cách mạng Philippines. Sự tri ân lớn nhất mà chúng ta có thể dành cho họ là phát triển bền vững và lớn mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh vũ trang và các cuộc đấu tranh của quần chúng. Điều này đã hoàn toàn chứng minh điều ngược lại với những dự đoán của kẻ thù rằng Đảng, quân đội nhân dân và mặt trận thống nhất sẽ đi tới con đường tan rã.

Hiện nay, điều kiện là thuận lợi cho việc kích động, tổ chức và huy động nhân dân Philippines. Chế độ cai trị nửa thuộc địa-nửa phong kiến ở Philippines đang dần tan vỡ. Nó đang được che đậy bằng những cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị được gây ra bởi bộ máy cai trị thối rữa, chuyên chế, nguỵ quyền và phát xít của chế độ Marcos.

Nó đã đem lại nhiều sự khổ ải cho nhân dân Philippines. Nhiệm vụ thiết yếu của Đảng chính là dẫn dắt quần chúng có quyết tâm mạnh mẽ muốn đấu tranh cho kế sinh nhai và sự hạnh phúc của họ, cũng như mưu cầu việc được bảo vệ quyền lợi dân chủ chính đáng.

Giữa tình trạng xã hội bất ổn, Đảng có nhiệm vụ là tiếp thêm sinh lực cho cuộc đấu tranh quần chúng, và mở rộng, củng cố phong trào cách mạng quần chúng cả ở thành thị và nông thôn, cùng với đó là nhiệm vụ tổng thể là thúc đẩy cách mạng dân chủ nhân dân.

Với toàn bộ sức mạnh, chúng ta hãy cùng mở rộng, củng cố Đảng và tổ chức quần chúng. Ta hãy sửa chữa những sai lầm và khắc phục những khuyết thiếu. Tập hợp lại những bất mãn của quần chúng và dẫn dắt sự đấu tranh của họ, đặc biệt là đối mặt với sự áp bức và bóc lột nặng nề. Với nhiệm vụ mới, chúng ta cần một lực lượng mới đầy nhiệt huyết, với sức sống và tinh thần chiến đấu cao. Để thay thế những người đã rời đi hoặc trở nên thụ động.

Đảng hoan nghênh tuyên bố chung của Mặt trận Dân chủ Quốc gia Philippines và Chính phủ nước Cộng Hoà Philippines nhân ngày 23 tháng 11 để nối lại đàm phán hoà bình.

Chúng ta đấu tranh trên bàn đàm phán, cũng như tiến hành một cuộc đấu tranh vũ trang để đạt được mục tiêu tương tự về công lý và hoà bình lâu dài. Điều này đạt được thông qua công cuộc cải cách ruộng đất, công nghiệp hoá, độc lập dân tộc và dân chủ chân chính.

Phải hết sức đấu tranh chống mưu đồ được vạch ra bởi chế độ phản động là sử dụng đàm phán như một công cụ lừa gạt, dẫn dụ QĐNDM từ bỏ vũ khí, và tước đi năng lực cách mạng của nó. Bác bỏ tuyên bố giả mạo “ân xá” của chế độ Marcos được đưa ra nhằm lừa gạt về sự đầu hàng. Điều này chỉ phục vụ cho lợi ích thiểu số những kẻ phản bội, những kẻ mà đã quay lưng lại với lợi ích của nhân dân. Chúng nên bị chối bỏ, tố cáo và quăng vào bãi rác của lịch sử.

Trên toàn thế giới, tính đúng đắn của sự đấu tranh chống lại ngoại xâm và phát xít đang được phát huy trong cuộc kháng chiến anh hùng của nhân dân Palestine, cũng như nhân dân Miến Điện và các quốc gia khác. MTDCGP đã kịp thời tổ chức một buổi thảo lý luận quốc tế về chủ nghĩa đế quốc và chiến tranh với mục đích như một dịp để củng cố sự hợp tác của các phong trào vô sản, các phong trào phản đế và các phong trào giải phóng trên toàn thế giới, và để khuếch đại lời kêu gọi phát động một cuộc chiến tranh chính nghĩa và đấu tranh vũ trang chống lại chiến tranh đế quốc.

Phong trào cộng sản ở Philippines là một phần của cách mạng vô sản toàn cầu chống lại chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn giãy chết của chủ nghĩa tư bản. Họ đại diện cho công cuộc đấu tranh giải phóng của nhân dân Philippines. Họ đóng góp vào phong trào chống đế quốc toàn cầu bằng cách phát động một cuộc kháng chiến chống lại việc tăng cường bá quyền của Đế quốc Mỹ dưới hình thức là gia tăng số lượng các căn cứ quân sự và các chiến sự lớn và thường xuyên hơn trên đất liền và biển đảo Philippines. Toàn dân phải đấu tranh chống lại sách lược của Đế quốc Mỹ nhằm sử dụng quốc gia như một quân cờ địa-chính trị trong khu vực châu Á- TBD, và liên kết với các phong trào đấu tranh toàn cầu để ngăn chặn sự bùng phát của chiến tranh đế quốc.

Ở thành thị và nông thôn, Đảng và lực lượng cách mạng tiếp tục phát triển về sức mạnh. Phong trào cách mạng quần chúng của mọi tầng lớp và thành phần dân chủ đã và đang đấu tranh cho lợi ích của họ và đang tiến lên một cách mạnh mẽ. Mặt trận chung chống phát xít, đế quốc và phong kiến đang dần dần củng cố và mở rộng cũng như sự đoàn kết quần chúng bắt đầu được hình thành để nhằm cô lập chế độ Marcos. Quan trọng nhất, QĐNDM vẫn tiếp tục củng cố như là một vũ khí chính của phong trào kháng chiến.

Đảng tự tin rằng, với tất cả những nỗ lực của các thành viên và cán bộ, nó sẽ kiên định dẫn dắt việc tăng cường phong trào cách mạng trong mọi lĩnh vực đấu tranh và thành công tiến tới cách mạng dân chủ quốc gia ở Philippines và tiến tới tương lai XHCN của nó.

___

Lời nói đầu của ban biên tập

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đảng của Đảng Cộng sản Philippines (CPP), báo Nhân dân (Ang Bayan) của Philippines, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản đã ra bài báo này. Chúng tôi dịch bài báo ấy, như một lời chúc mừng đến nhân dân và Đảng Cộng sản Philippines.

Cuộc chiến tranh nhân dân ở Philippines muôn năm!
Đảng Cộng sản Philippines muôn năm!
Đồng chí Jose Maria Sison còn sống mãi!
Đả đảo chính quyền Marcos, đả đảo đế quốc Mỹ!

—Vi dan phuc vu

 

 

Giương cao ngọn cờ hồng nhân ngày kỷ niệm 55 năm thành lập Đảng!