Archive of Editorials

US war of disinformation pushes the Philippines to war
June 21, 2024

It is crystal clear that US imperialism is no friend of the Filipino people. This was undoubtedly proven by how the US military’s exposed clandestine campaign targeted Filipinos during the height of the Covid-19 pandemic. The evil intent of the US was to poison the minds of Filipinos with disinformation about the Sinovac vaccine from […]

Gerang disimpormasyon ng US para itulak ang Pilipinas sa gera
June 21, 2024

Malinaw na malinaw na ang imperyalismong US ay hindi kaibigan ng sambayanang Pilipino. Ito ang walang kaduda-dudang pinatunayan ng pag-asinta ng militar ng US sa mga Pilipino sa nabunyag na lihim na kampanyang disimpormasyon nito noong kasagsagan ng pandemyang Covid-19. Maitim na pakay noon ng US na lasunin ang isip ng mga Pilipino ng maling […]

Gyera sa disimpormasyon sa US aron itukmod ang Pilipinas sa gyera
June 21, 2024

Klaro kaayo nga dili higala sa katawhang Pilipino ang imperyalismong US. Kini walay duda nga gipamatud-an sa pagtarget sa militar sa US sa mga Pilipino sa nabutyag nga sekretong kampanya sa disimpormasyon niini atol sa pandemyang Covid-19. Dautang laraw kaniadto sa US nga hiloan ang hunahuna sa mga Pilipino sa sayop nga impormasyon kalabot sa […]

US imperialism is no friend of the Filipino people
June 07, 2024

Grand pronouncements of being a “friend, partner and ally” or its “ironclad commitment” to “defend the Philippines” are all part of US schemes to manipulate the minds of the Filipino people. At various stages during the past history of more than one hundred years, the US has repeatedly claimed to be on the side of […]

Hindi kaibigan ng sambayanang Pilipino ang imperyalismong US
June 07, 2024

Pawang pambibilog sa ulo ng sambayanang Pilipino ang matatayog na deklarasyon ng gubyernong US na pagiging “kaibigan, katuwang at kakampi,” o ng kanilang “balot sa bakal na pangako” na “ipagtatanggol ang Pilipinas.” Sa iba’t ibang yugto ng mahigit isang siglong kasaysayan ng bayan, paulit-ulit na pinalalabas ng US na ito ay alyado ng sambayanang Pilipino […]

Dili higala sa katawhang Pilipino ang imperyalismong US
June 07, 2024

Pulos pagpangilad sa katawhang Pilipino ang deklarasyon sa gubyernong US isip “higala, kaabag ug alyado,” o sa ilang “pinutos sa puthaw nga saad” nga “panalipdan ang Pilipinas.” Sa lain-laing yugto sa kapin usa ka siglong kasaysayan sa nasud, subli-subli nga ginapagawas sa US nga kini alyado sa katawhang Pilipino sa ilang pakigbisog alang sa kagawasan. […]

Indi abyan sang pumuluyong Pilipino ang imperyalismong US
June 07, 2024

Puro pagpanginto sa pumuluyong Pilipino ang tayog nga deklarasyon sang gubyernong US nga pagka “abyan, katimbang kag kadampig,” ukon sang ila “putos sa salsalon nga pasalig” nga “pangapinan ang Pilipinas.” Sa nagkalain-lain nga hugna sang masobra isa ka siglo nga kasaysayan sang banwa, pasulit-sulit nga ginapagwa sang US nga ini ang alyado sang pumuluyong Pilipino […]

Broaden the people's resistance to the US-Marcos regime
May 21, 2024

The Filipino people’s collective actions to fight for their livelihood, defend their rights, advance justice, and promote national freedom have been steadily intensifying in the past year. In the face of the unresolved crisis of the ruling semicolonial and semifeudal system, the US-Marcos fascist regime has carried out more and more anti-national and anti-democratic policies […]

Ibayong palawakin ang paglaban ng bayan sa rehimeng US-Marcos
May 21, 2024

Sa nagdaang taon, tuluy-tuloy na sumisigla ang sama-samang mga pagkilos ng sambayanang Pilipino upang ipaglaban ang kanilang kabuhayan, ipagtanggol ang mga karapatan, isulong ang katarungan, at itaguyod ang pambansang kalayaan. Sa harap ng hindi nalulutas na krisis ng naghaharing sistemang malakolonyal at malapyudal, kaliwa’t kanan ang mga patakaran at hakbanging kontra-nasyunal at kontra-demokratiko ng pasistang […]

Dugang palapdon ang pagbatok sa katawhan sa rehimeng US-Marcos
May 21, 2024

Sa milabayng tuig, padayon nga milagsik ang hiniusang mga protesta sa katawhang Pilipino aron ipakigbisog ang ilang panginabuhian, panalipdan ang mga katungod, iasdang ang hustisya, ug ibayaw ang nasudnong kagawasan. Atubangan sa dili masulbad nga krisis sa nagharing sistemang semikolonyal ug semipyudal, walag-too ang mga palisiya ug lakang nga kontra-nasyunal ug kontra-demokratiko sa pasistang rehimeng […]